മോട്ടിവേഷൻ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

നമസ്തേ 🙏

പങ്ക്‌ വെക്കാനുള്ള മനസ്സ്‌
നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയിലും
ഉള്ളത്‌ പങ്ക്‌ വെക്കാൻ
നമുക്കാവും

നമുക്കില്ലെങ്കിലും
മറ്റുള്ളവർക്ക്‌
നൽകാനുള്ള മനസ്സാണ്‌
മഹത്വമേറിയത്‌

നൽകുന്നത്‌ കൊണ്ട്‌
ഒരിക്കലും കുറവ്‌ വരില്ല
കൂടുതൽ വന്ന്
ചേരുകയേയുള്ളു

🌹 സുപ്രഭാതം🌹

Subhashitam 22

It’s a Happy Day Ahead
२ंजीतं☯
╰──────────────────╯
ശുഭദിനം🙏🙏
പരോപകാരായ ഫലന്തിവൃക്ഷാ
പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ
പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവ
പരോപകാരാർഥമിദം ശരീരം.
╰──────────────────╯
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈

02/02/2022


29 January 2022 Sat
╭──────────────────╮
Accept,
Adapt, &
be Contemplative
╰──────────────────╯
Hari Aum
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
२ंजीतं☯
╰──────────────────╯

❣️ ശാന്തമായ നിമിഷങ്ങൾ സുലഭമായി ലഭ്യമാവട്ടെ
സുപ്രഭാതം
ശുഭദിനം 🌈
renjith krishnan namboothiri

Good Morning
ശുഭദിനം🙏

താങ്ങിനിർത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലും നിലവിളിക്കും.
അതേ സമയം നമുക്ക്
നമ്മളെ ഉള്ളൂ എന്ന്
വിചാരിച്ചാൽ…
ഭൂമി കുലുക്കം വന്നാലും
പിടിച്ചു നിന്നോളും…!
╚═════•ೋೋ•═════╝
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈

Good Morning & Happy Day ahead
🔯२ंजीतं☯••••••••••••••••••••••••••••••••
ഓരോ നിശ്വാസത്തെയും മരണമായും ഓരോ ശ്വാസത്തെയും ജനനമായും ധ്യാനിക്കുക !
😇 രസകരമായ ഒരു ധ്യാനം !
എത്ര കോടി അണുക്കൾ ,സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ,കോശങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗമായി നിമിഷം തോറും മരിക്കുന്നു,പുനർ ജനിക്കുന്നു.
❇️പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം !
സുപ്രഭാതം – ശുഭദിനം
╚═════•ೋೋ•═════╝
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈
२ंजीतं☯ 18/11/21

Good Morning & Happy Week ahead
➖➖➖➖➖➖➖➖
മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അറിഞ്ഞാൽ,
ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ;
തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റകാരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു സൗഹൃദവും ..
╚═════•ೋೋ•═════╝
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈
15/11/21

ഹരി ഓം..നമസ്തേ
श्रीकृष्ण परमात्माने नम:

ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച്,
ഭക്തിപൂർവ്വം,
കർമ്മങ്ങളിൽ
വിനോദ യുക്ത സമീപനത്തോടെ, രസഭാവനയോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ
നേട്ടങ്ങളും
*ഒപ്പം *അത്ഭുതങ്ങളും* സംഭവിക്കും.

ശുഭദിനം❤️


സുപ്രഭാതം
╚═════•ೋೋ•═════╝
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈
06/11/2021

Sunday Holiday

ഞായർ ഒഴിവ്.
AD 321ലാണ് റോമിൽ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി ഞായർ ഒഴിവ് ദിനമായി ഉത്തരവിട്ടത്.
1890 ജൂൺ 10ന് ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ഞായർ ഒഴിവുദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിങ്കൾ മുതൽ ശനിവരെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒരുദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിനായി ഞായർ അവധി ദിനമായി ആഗ്രഹിച്ചു പോന്നു. കുട്ടികൾക്ക്‌ കളി, തമാശകൾക്കും, മുതിർന്നവർക്ക് വിശ്രമത്തിനും ജനം ഇതാഗ്രഹിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിവ് ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 7 ദിവസവും ആളുകൾ തൊഴിലെടുത്തിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക്‌ ഞായർ പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള ദിനമായിരുന്നു.
മില്ലിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന നാരായൺ മേഖാജി എന്ന തൊഴിലാളി ദീർഘമായ 7 വർഷക്കാലം നിരന്തരം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച് സമരം ചെയ്തുപോന്നു എന്ന് ചരിത്രം. അതിന്റെ ഫലമായാണ് 1890ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ഞായർ അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ധ്യാനം Dhyana Peace

ധ്യാനം


മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പ്രകൃതി അസ്വസ്ഥതയാണ്.

ധ്യാനത്തിലൂടെ നാം അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ബോധമനസ്സിനെ ശാന്തതയിലേക്കും, ലയനത്തിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ശാശ്വതമായി അവബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ധ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത്, അയാൾ തികഞ്ഞ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓരോ ചിന്തയുടെയും, വാക്കിന്റെയും, പ്രവൃത്തിയുടെയും കൂടെ മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയിലാണ്. അയാൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും അധികം ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സ് ഭൂതത്തിനും ഭാവിക്കുമിടയിൽ ചാഞ്ചാടുമ്പോഴാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലം ഗൃഹാതുരത്വവും, കുറ്റബോധവുമായി കൂട്ടുചേർന്നുള്ളതാണ്, വരുംകാലം ഉത്ക്കണ്ഠയുടെയും. രണ്ടും അനാവശ്യമാണ്. ഭൂതം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഭാവി വരാൻ ഇരിക്കുന്നതെയുള്ളു. നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് വർത്തമാനകാലത്തിലാണ്.

നാം വളരെ വ്യാകുലതകളൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതമായിരിക്കും.

നാം ദൃഢനിശ്ചായത്തോടെയും, ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും, മനസ്സിടറാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി പൂർണ്ണമായിരിക്കും.

താൻ നേരിടാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള ഉപായമായി ഒരാൾ ധ്യാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും കൊള്ളരുതായ്മയാണ്. ആ സമയത്ത് അയാൾ ധ്യാനിക്കുകയല്ല, അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു ആചാരം പോലെ ധ്യാനം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനംകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. “രാവിലത്തെ ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ആ ദിവസം വ്യർത്ഥമായതുതന്നെ” എന്ന് ചിലർ പറയുമ്പോലെ, അയാളും പറയും: “രാവിലത്തെ ധ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ തോന്നും.” അയാൾ ആ പതിവിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിപ്പോയി.

നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതു പതിവും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ബോധത്തെ സുസ്ഥിരമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക്യ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

ധ്യാനം ആത്മാവിന്റെ തന്നോടുതന്നെയുള്ള ഒരു വിളിയാണ്.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
അൻപേ ശിവം.. വാഴ്‌വേ തവം 🔥
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
⚛️°✓ renjiTham✓°🌈
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
२ंजीतं☯

Aattukaal

ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയും പൊരുളും

ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിലേയ്ക്ക് തീര്‍ത്ഥാടകപ്രവാഹം പോലെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമലയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റുകാലില്‍ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഭക്തജനപ്രവാഹം. കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.
പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കണ്ണകി മധുര ചുട്ടുചാമ്പലാക്കിയശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമദ്ധ്യേയാണ് ആറ്റുകാലില്‍ എത്തുന്നത്. ഒരു ബാലികയുടെ രൂപത്തില്‍ കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്തെത്തിയ ഭഗവതി അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടുനിന്ന ദേവീഭക്തനായ മുല്ലുവീട്ടില്‍ കാരണവരോട് തന്നെ അക്കരെ കടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അസാധാരണ ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ബാലികയെ അക്കരെ കടത്തിവിട്ട ആ കാരണവര്‍ക്ക് അന്ന് രാത്രിയില്‍ ദേവി സ്വപ്നദര്‍ശനം നല്‍കി. താന്‍ കടന്നുപോയ വഴിയില്‍ മൂന്ന് വെളുത്തവരകള്‍ തെളിയുമെന്നും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ദര്‍ശനം. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആറ്റുകാല്‍ക്ഷേത്രമിരിക്കുന്നിടത്ത് ഭഗവതി പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ചെറിയ ഓലമേഞ്ഞ തെക്കത് പടുത്തുയര്‍ത്തി താല്‍ക്കാലികമായി ഒരു വിഗ്രഹവും വച്ച് പൂജ നല്‍കി. പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം പുത്തന്‍ മണ്‍കലത്തില്‍ നാഴി ഉണക്കലരി വേവിച്ച് നേദിച്ചു. ഇതാണ് അദ്യ പൊങ്കാല. പിന്നീട് നാട്ടുകാരില്‍ അഞ്ച് സ്ത്രീകള്‍ പൊങ്കാലനിവേദ്യം സമര്‍പ്പിച്ചു. ഇന്നുതന്നെ ഏറ്റവുമധികം സ്ത്രീകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമായി വളര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവുമധികം പൊങ്കാല നടക്കുന്ന തിരുസന്നിധിയെന്നനിലയില്‍ ലോക ഗിന്നസ്സ് ബുക്കില്‍ സ്ഥാനവും നേടി.

പൊങ്കാലയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാമോ?
‘പൊങ്കല്‍’ എന്ന വാക്കിന് ‘സമൃദ്ധി’, ‘മുളയ്ക്കല്‍’, ‘ഉരയല്‍’ എന്നൊക്കെ അര്‍ത്ഥം പറയാം. ജഗദീശ്വരിപൂജയും സൂര്യോപാസനയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് പൊങ്കാല. കര്‍ഷകര്‍ കൊയ്ത്തുകഴിയുമ്പോള്‍ ഇഷ്ടദേവതയായ ജഗദംബയ്ക്ക് പായസാന്നം നേദിക്കും. ഇതാണ് മകരപൊങ്കല്‍ തുടര്‍ന്നുവരുന്ന മാട്ടുപ്പൊങ്കലും.
അതുപോലെ ഇവിടെ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അത് സൂര്യോപാസന കൂടിയായി മാറുകയാണ്. മണ്‍കലം ശരീരവും തിളച്ചുമറിയുന്ന പായസം മനസ്സുമാണ്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മദ, മത്സരാദി അഷ്ടരാഗങ്ങള്‍ തിളച്ചുമറിഞ്ഞ് ആവിയായി പോകും. ശേഷിക്കുന്ന ശുദ്ധമനസ്സായ പൊങ്കാല നിവേദ്യം പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായ സൂര്യദേവനെ സാക്ഷിയാക്കി ദേവിപാദങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ചടങ്ങാണ് പൊങ്കാല.

പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്ര ദിവസത്തെ വ്രതം വേണം?
കാപ്പുകെട്ട് തുടങ്ങുന്നതുമുതല്‍ പൊങ്കാലവരെ ഒന്‍പതുദിവസവും വ്രതമെടുക്കുന്നത് സര്‍വ്വൈശ്വര്യപ്രദം. കണ്ണകി ബാലികാരൂപത്തില്‍ ആറ്റുകാലില്‍ ദര്‍ശനം നല്‍കിയശേഷം വടക്കോട്ട് തിരിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയായി മാറിയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ആറ്റുകാലില്‍ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം ഉത്സവദിനമായ കാര്‍ത്തികനാളില്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന പവിത്രവും പുണ്യവുമായ ചടങ്ങോടെയാണ്. അന്നുമുതല്‍ കണ്ണകീചരിതം തോറ്റംപാട്ടായി പാടിത്തുടങ്ങും. ‘ആറ്റുകാല്‍ക്ഷേത്രത്തിലെ കാപ്പുകെട്ട് ചടങ്ങിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ ആഗതയാകണേ’ എന്ന് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചും അപേക്ഷിച്ചും ക്ഷേത്രപൂജാരിമാര്‍ നടത്തുന്ന പൂജകളെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുമാണ് പ്രധാന പാട്ടുകാരന്‍(ആശാന്‍) കണ്ണകീ ചരിതം തോറ്റംപാട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അന്നുമുതല്‍ പത്താംനാള്‍ പൊലിപ്പാട്ട് പാടിയുള്ള കാപ്പഴിക്കല്‍വരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആറ്റുകാല്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ആയതിനാല്‍ ഒന്‍പതുദിവസവും വ്രതമെടുത്ത് പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് വളരെ നന്ന്. അതിന് കഴിയാത്തവര്‍ സാധാരണ വ്രതമായി പൊങ്കാല ദിവസമോ, മൂന്നുദിവസമോ എങ്കിലും വ്രതമെടുക്കേണ്ടതാണ്.
പൊങ്കാല വ്രതമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. ശുദ്ധവൃത്തി, കുളി, സസ്യാഹാരം, രണ്ട് നേരവും ദേവീസ്തുതികള്‍ ചൊല്ലുക, പ്രാര്‍ത്ഥന, തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഒക്കെ നിര്‍ബന്ധം. ദേവീ ചിന്തമാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടാകാവൂ.

പൊങ്കാല ഇടുമ്പോള്‍ ഗണപതിയൊരുക്ക് വേണമോ?
ആദ്യമായി പൊങ്കാല ഇടുന്നവര്‍ ഒരു നിലവിളക്ക് ദീപം തെളിയിച്ച് നിറപറയും ഗണപതി ഒരുക്കും വയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് നിര്‍ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ അടുപ്പ് ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലം ജലം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിയും മേല്‍ശാന്തിയും പണ്ടാര അടുപ്പില്‍ തീകത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ തീ പകര്‍ന്ന് മറ്റടുപ്പുകള്‍ കത്തിക്കാവൂ. നാമജപത്തോടെ വേണം പൊങ്കാലകലത്തിലേയ്ക്ക് അരിയും ശര്‍ക്കരയും സമര്‍പ്പിക്കാന്‍. പൊങ്കാലതിളച്ച ശേഷമേ അന്നപാനീയങ്ങള്‍ പാടുള്ളു.

പൊങ്കാല ഇടുന്ന സമയം എന്തൊക്കെ ജപിക്കാം?
ദേവിസ്തുതികള്‍ ചൊല്ലാം. ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിലെ നാമാര്‍ച്ചന വളരെ ഗുണകരം. വിശേഷാല്‍ ‘ഓം പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതായൈ നമഃ’, ‘ഓം പായസാന്ന പ്രിയായൈ നമഃ’, ‘ഓം ഗുഡാന്ന പ്രീതമാനസായൈ നമഃ’, ‘ഓം അന്നദായൈ നമഃ’ എന്നീ നാമങ്ങള്‍.
ദേവീമഹാത്മ്യത്തിലെ പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഒന്‍പതാം സ്തുതിയും ജപിക്കാവുന്നതാണ്.

ഓം സര്‍വ്വമംഗള മാംഗല്യേ
ശിവേ സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്ര്യയംബകേ! ഗൗരി!
നാരായണി നമോസ്തുതേ.

ഇവ കൂടാതെ ദേവിമാഹാത്മ്യത്തില്‍ ദേവിസൂക്തത്തിലെ

യാ ദേവീ സര്‍വ്വഭൂതേഷു
ശക്തി രൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസൈ്യ നമസ്തസൈ്യ
നസ്തസൈ്യ നമോ നമഃ
എന്നുതുടങ്ങുന്ന സ്തുതികളും അറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് ജപിക്കാവുന്നതാണ്.

താലപ്പൊലിയുടെ പ്രാധാന്യം പറയാമോ?
താലപ്പൊലിയേന്തിയ പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ സാക്ഷാല്‍ കന്യകാഭാവത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷയായ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. കിരീടവും പട്ടുവസ്ത്രവും പൊന്‍ദീപത്തട്ടവുമായി തേജസ്വിനികളായെത്തുന്ന ആ ബാലികമാര്‍ അഗ്നികൊണ്ട് ഭഗവതിയെ പൂജിക്കുന്നു. ഭാവിയില്‍ നല്ല വിദ്യാഗുണം, വിവാഹം, ഐശ്വര്യജീവിതം ഇവ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ബാലികമാരെക്കൊണ്ട് ‘താലപ്പൊലി’യെന്ന മംഗളാനുഷ്ഠാനം നടത്തിക്കുന്നത്.

കുത്തിയോട്ടം എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്?
മഹിഷാസുര മര്‍ദ്ദിനിയായ ഭഗവതിയെ യുദ്ധത്തില്‍ അകമ്പടി സേവിച്ച സേനാംഗങ്ങളായാണ് കുട്ടിയോട്ട ബാലന്മാരെ പരിഗണിക്കുന്നത്. പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആണ്‍കുട്ടികളെ കടുത്ത വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് താമസിപ്പിച്ചാണ് കുത്തിയോട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്സവമാരംഭിച്ച് മൂന്നാംനാള്‍ മുതല്‍ ബന്ധുക്കളെ പിരിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തില്‍തന്നെ വ്രതമെടുത്ത് താമസിക്കണം. ഏഴുദിവസം ഇവര്‍ 1008 നമസ്‌ക്കാരം നടത്തണം. പൊങ്കാല ദിവസം രാത്രിയില്‍ ചൂരല്‍കുത്തി ദേവിഅമ്മയുടെ എഴുന്നള്ളത്തിന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന ഈ ബാലന്മാരുടെ ജന്മം പുണ്യകരമായിത്തീരും. ഭാവിയില്‍ ഇവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ സര്‍വ്വാനുഗ്രഹവും ദേവി ചൊരിയും. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ജനിക്കാന്‍ വേണ്ടി അമ്മമാര്‍ കുത്തിയോട്ട നേര്‍ച്ച നേരാറുണ്ട്.

സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് ആറ്റുകാലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ്?
ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അയ്യപ്പസ്വാമി എന്നാണല്ലോ സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അര്‍പ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന സ്ത്രീകളെ ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമായാണ് കാണുക. ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല എന്നത് ഈ ദേശത്തുകാരുടെ തിരുവോണത്തേക്കാള്‍ വലിയ ആഘോഷമാണ്. പൊങ്കാലയുടെ തലേന്നാള്‍ മുതല്‍ ആറ്റുകാല്‍ പരിസരവാസികള്‍ക്ക് ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത ഉത്സവാഹ്ലാദമാണ്. അങ്ങുദൂരെ കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീയെപ്പോലും ഇവിടുത്തെ ഏത് വീട്ടില്‍ ചെന്നാലും പൊങ്കാലയിടാനും സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനും ഇവിടുള്ള സ്ത്രീകള്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കും. ഇതില്‍ ജാതി-മത-ഭേദമില്ല. ശരിക്കുപറഞ്ഞാല്‍ പൊങ്കാല തലേന്ന് മുതല്‍ ഇവിടുത്തെ വീടുകളില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അതിഥിയായെത്തുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയും ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. പൊങ്കാലദിവസവും തലേന്നും ആറ്റുകാലും പരിസരവും സ്ത്രീകളുടേതാണ്. ആറ്റുകാലമ്മ അവര്‍ക്ക് സ്വന്തമാണ്. ഇങ്ങനെ ശബരിമലയില്‍ അയ്യപ്പഭക്തന്മാരുടെ നാടെന്നപോലെ പൊങ്കാലനാളില്‍ ആറ്റുകാല്‍ സ്ത്രീകളുടെ നാടാണ്. അവര്‍ക്കാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം. സ്ത്രീകളുടെ സ്വന്തം ശബരിമലയാണ് ആറ്റുകാല്‍.

പൊങ്കാല ഇടാന്‍ പാടില്ലാത്തവര്‍ ആരൊക്കെ?
ജാതിമതഭേദമന്യേ ആര്‍ക്കും അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കാം. എന്നാല്‍ പുല-വാലായ്മ ഉള്ളപ്പോള്‍ പൊങ്കാല ഇടരുത്. മരണം നടന്നാല്‍ 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞും പ്രസവം നടന്നാല്‍ 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞും മാത്രമേ പൊങ്കാല പാടുള്ളൂ. ഭക്തര്‍ തന്നെ സ്വയം ദേവിക്ക് നേദ്യം നല്‍കുന്നതാണ് പൊങ്കാല. അപ്പോള്‍ പുലവാലായ്മകളുള്ളവര്‍ ദേവിക്ക് നേദ്യം നല്‍കുന്നത് ഉചിതമല്ല.

അഭിഷേകപ്രിയയായ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ഇഷ്ടഅഭിഷേകങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ?
കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനും കുടുംബഐശ്വര്യത്തിനുംവേണ്ടി പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്താം. ധനം നിലനില്‍ക്കാനും, ദാമ്പത്യഭദ്രത, രോഗനിവാരണം എന്നിവയ്ക്കായി കളഭാഭിഷേകം നടത്താറുണ്ട്. ഭക്തരുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണക്കുടത്തിലോ, വെള്ളിക്കുടത്തിലോ അഭിഷേകം ആകാം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭപൂജ നടത്തി ആ കളഭകുംഭവുമായി എഴുന്നള്ളത്ത് സമയം ഭഗവതിയെ വലം വച്ച് വിഗ്രഹത്തില്‍ അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. കളഭം നടത്തുന്ന നേര്‍ച്ചക്കാരനും കുടുംബത്തിനും അഭിഷേക എഴുന്നള്ളത്തില്‍ അനുഗമിക്കാം.
ആപത്തില്‍പെട്ടുഴലുന്നവര്‍ക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടിയും ശത്രുദോഷനിവാരണത്തിനുമാണ് കുങ്കുമാഭിഷേകം. വിശേഷഅഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി അഷ്ടദ്രവ്യാഭിഷേകം നടത്താറുണ്ട്. ദുരിതശാന്തിക്കായി സാധാരണകലശാഭിഷേകം നടത്തിയാല്‍ മതി. വിശിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി, രോഗശാന്തി എന്നിവയ്ക്ക് പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം നടത്തി ഫലസിദ്ധി കാണാറുണ്ട്.

ആറ്റുകാലില്‍ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പൂജ, നിവേദ്യാദികള്‍ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
സഹസ്രനാമാര്‍ച്ചന ആപത്തില്‍ രക്ഷ നല്‍കും. ദോഷനിവാരണത്തിനും നന്ന്. ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്കും സമ്പല്‍സമൃദ്ധിക്കുമായി ദേവീമാഹാത്മ്യ അര്‍ച്ചന നടത്താം. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വിദ്യസൂക്താര്‍ച്ചന, ദാമ്പത്യഐക്യത്തിന് ഐക്യമത്യസൂക്താര്‍ച്ചന, കഷ്ടകാല നിവാരണത്തിന് ഭാഗ്യസൂക്താര്‍ച്ചന, ഗൃഹലാഭം, സന്താനഭാഗ്യം ഇവയ്ക്കായി ഉദയാസ്തമയപൂജയോ, അര്‍ദ്ധദിന പൂജയോ നടത്താം. കട്ടിപായസം, മണ്ടപ്പുറ്റ് എന്നിവ ദേവിയുടെ ഇഷ്ടനിവേദ്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ചുറ്റുവിളക്ക്, ഭഗവതി സേവ, ശിവന് ധാര, ശീവേലി, മുഴുക്കാപ്പ്, നൂറ്റൊന്ന് കലശപൊങ്കാല എന്നിവയും നടത്തിവരുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്:
അരുണ്‍ നമ്പൂതിരി
മേല്‍ശാന്തി
ആറ്റുകാല്‍ ദേവീക്ഷേത്രം

തയ്യാറാക്കിയത്

Jagad Guru

Biography of Sri Adi Sankara

Introduction

Chaos pervaded all through India in the matter of religion and philosophy. Sect after sect, such as Charvakas, Lokayathikas, Kapalikas, Shaktas, Sankhyas, Buddhas and Madhyamikas sprang up. The number of religions rose as high as seventy-two. There was fight amongst sects. There was no peace anywhere. Chaos and confusion reigned supreme. There was superstition and bigotry. Darkness prevailed over the once happy land of Rishis, sages and Yogins. The once glorious land of the Aryans was in a miserable state. Such was the state of the country at the time which just preceded the Avatara (incarnation) of Sankaracharya.

The existence of Vedic Dharma in India today is due to Sankara. The forces opposed to Vedic religion were more numerous and powerful at the time of Sankara than they are today. Still, single-handed, within a very short time, Sankara overpowered them all and restored the Vedic Dharrna and Advaita Vedanta to its pristine purity in the land. The weapon he used was pure knowledge and spirituality. The previous Avataras, like Rama and Krishna, used physical forces because the obstacles to Dharma in those days arose from the physical obstructions and molestations of the Asuras (demons). The menace to Dharma in the Kali age (age of destruction) arose from obstacles that were more internal than external, more mental than physical. The seeds of Adharma (unrighteousness) were then working in the minds of almost everyone. Hence the evil had to be combated purely by the weapon of knowledge and self-purification. It was in order to forge this weapon and wield it with efficacy that Sankara took birth in the Brahmin Varna (caste) and entered the Sannyasa (renunciate) order early in life. The previous Avataras like Rama and Krishna took birth in the Kshatriya Varna (warrior caste), because in their days they had to wield military weapons in the restoration of Dharma.

All are no doubt aware of the very important position assigned to Sankaracharya in the history of Indian philosophy. It can be affirmed, without any fear of contradiction, that Bharata Varsha would have ceased to be Bharata Varsha several centuries ago and would never have survived the murderous sword, the devastating fire and the religious intolerance of the successive invaders, if Sankara had not lived the life he lived and taught the lessons he taught. And those lessons are still pulsating in every cell and in every protoplasm of the true aspirant and the true Hindu.

Birth

Sankara was born in a very poor family in the year 788 A.D. in a village named Kaladi, six miles to the east of Alwaye, Kerala. Kaladi is a railway station, on the Kochi-Shoranur rail link. Sankara was a Nambudiri Brahmin. Rajasekhara, a Zamindar (a rich landlord), built a Siva temple in Kaladi and formed an Agrahara for Brahmins who were in the service of the temple. Vidyadhiraja was doing Puja (worship) in the temple. He had only a son named Sivaguru. Sivaguru studied the Shastras and married at the proper age. He had no child. He and his wife Aryamba prayed to Lord Siva to bless them with a son. A son was born to them in the Vasanta Ritu or the spring season at noon, in the auspicious Abhijit Muhurta and under the constellation Ardhra. This son was Sankara.

Sivaguru died when Sankara was seven years old. Sankara had none to look after his education. His mother was an extraordinary woman. She took special care to educate her son in all the Shastras. Sankara’s Upanayana or thread ceremony was performed in his seventh year, after the death of his father. Sankara exhibited extraordinary intelligence in his boyhood. When he was only sixteen, he became a master of all the philosophies and theologies. He began to write commentaries on the Gita, the Upanishads and the Brahma Sutras when he was only sixteen years old. What a great marvel!

Sankara’s mother was consulting astrologers about horoscopes of suitable girls for her son’s marriage. But Sankara had a firm resolve to renounce the world and become a Sannyasin. Sankara’s mother was very much grieved that there would be no one to perform her funeral rites after her death. Sankara gave full assurance to his mother that he would always be ready to serve her at the death-bed and perform the usual funeral rites. Even then his mother was not satisfied.

One day, Sankara and his mother went to take bath in the river. Sankara plunged into the water and felt that a crocodile was dragging him by the foot. He shouted out to his mother at the top of his voice: “O dear mother! A crocodile is dragging me down. I am lost. Let me die peacefully as a Sannyasin. Let me have the satisfaction of dying as a Sannyasin. Give me your permission now. Let me take Apath-sannyasa”.

The mother immediately allowed him to take Sannyasa. Sankara took Apath-sannyasa (the adoption of Sannyasa when death is near) at once. The crocodile let him go unharmed. Sankara came out of the water as a nominal Sannyasin. He again repeated his promise to his mother. He left her under the care of his relatives and gave away his little property to them. He then proceeded to find out a Guru with a view to get himself formally initiated into the sacred order of Sannyasa.

In Search of a Guru

Sankara met Swami Govindapada Acharya in a hermitage in Badrikashram (Badrinath) in the Himalayas and he prostrated at the teacher’s feet. Govinda asked Sankara who he was. Sankara replied: “O revered Guru! I am neither fire nor air nor earth nor water-none of these, but the Immortal Atma (Self) that is hidden in all names and forms”. He also said in the end: “I am the son of Sivaguru, a Brahmin of Kerala. My father died in my childhood. I was brought up by my mother. I have studied the Vedas and the Shastras under a teacher. I took Apath-sannyasa when a crocodile caught my foot while I was taking bath in the river. Kindly initiate me formally into the holy order of Sannyasa”.

Swami Govinda was very much pleased with the truthful narration given by Sankara. Having initiated him and invested him with the robe of a Sannyasin, Swami Govinda taught him the philosophy of Advaita which he himself had learnt from his Guru-Gaudapada Acharya. Sankara learnt all the philosophical tenets from his Guru Govindapada. Govinda asked Sankara to go to Kashi. Sankara proceeded to Kashi where he wrote all his famous commentaries on the Brahma Sutras, the Upanishads and the Gita and successfully met all the criticisms levelled against them. He then began to propagate his philosophy. Sankara had the greatest esteem for his Guru Govindapada and his Parama Guru or the teacher’s teacher, Gaudapada.

Sankara’s Digvijaya

Sankara’s philosophical conquests are unique in the world. He had his triumphant tour all over India. He met the leaders of different schools of thought. He convinced them by arguments and established the supremacy and truth of the religion that he expounded in his commentaries. He went to all the celebrated seats of learning. He challenged the learned men to discussion, argued with them and converted them to his opinions and views. He defeated Bhatta Bhaskara and condemned his Bhashya (commentary) on the Vedanta Sutras. He then met Dandi and Mayura and taught them his philosophy. He then defeated in argument Harsha, author of Khandana Khanda Kadya, Abhinavagupta, Murari Misra, Udayanacharya, Dharmagupta, Kumarila and Prabhakara.

Sankara then proceeded to Mahishmati. Mandana Misra was the chief Pundit of the court of Mahishmati. Mandana was brought up in the Karma Mimamsa faith and so he had intense hatred for the Sannyasins. He was performing a Sraaddha ceremony when Sankara somehow dropped down there. Immediately Mandana Misra became very furious. An ugly conversation was started when the Brahmins, who were present there for dinner, interposed and pacified Mandana Misra. Then Sankara challenged Mandana to a religious controversy. Mandana agreed. Bharati who was the wife of Mandana Misra and who possessed scholarly erudition was appointed as the umpire. It was agreed beforehand that Sankara, if defeated, would become a householder and marry; and that Mandana, if defeated, would become a Sannyasin and receive the robe of a Sannyasin from the hands of his own wife. The controversy began in right earnest and continued for days without any interruption. Bharati did not sit and listen to their controversy. She threw two garlands, one each over the shoulders of each of the disputants, and said: “He whose garland begins to fade first should consider himself defeated”. She left the place and began attending to her household duties. The controversy went on for seventeen days. The garland of Mandana Misra began to fade first. Mandana Misra accepted his defeat and offered to become a Sannyasin and follow Sankara.

Bharati was an Avatara of Sarasvati, the Goddess of Learning. Once the sage Durvasa chanted the Vedas before Brahma and his wife in a big assembly. Durvasa committed a small mistake. Sarasvati laughed at it. Durvasa became enraged and gave a curse that she would take birth in the world. Hence Sarasvati had to take birth as Bharati.

Bharati now interposed and said to Sankara: “I am the other half of Mandana. You have defeated only one half of Mandana. Let us have a controversy”. Sankara objected to have controversy with a woman. Bharati quoted instances wherein there had been controversies with women. Sankara then agreed and this controversy also went on uninterruptedly for seventeen days. Bharati passed from one Shastra to another. At last she found out that she could not defeat Sankara. She decided to defeat him by means of the science of Kama Shastra.

Sankara asked Bharati to give him an interval of one month for his preparation to hold controversy with her in the science of Kama Shastra. She agreed. Sankara went to Kashi. He separated his astral body from his physical body by means of his Yogic powers and left his physical body in the hole of a big tree and asked his disciples to take care of that physical body. He then entered into the dead body of Raja Amaruka which was about to be cremated. The Raja rose up and all the people rejoiced at the astounding incident.

The ministers and queens soon found out that the revived Raja was a different person, with different qualities and thought. They realised that the soul of a great Mahatma had entered the body of their Raja. Therefore, messengers were sent out to search for a human body hidden somewhere in lonely forests and caves and to burn it when found. They thought that if they did so, the new Raja might remain with them for a long time.

Sankara was acquiring all the experience of love with his queens. Maya is very powerful. In the midst, of those queens, Sankara entirely forgot all about his promises to his disciples about his going back to them. The disciples began to search for him. They heard about the miraculous resurrection of Raja Amaruka. They immediately proceeded to the city and had an interview with the Raja. They sang a few philosophical songs which at once revived the memory of Sankara. The disciples immediately repaired to the place where the physical body of Sankara was kept hidden. By that time the messengers of the queen had found out the physical body and had just begun to set fire to it. The soul of Sankara just then entered his own body. Sankara prayed to Lord Hari to help him. There was a shower of rain immediately and that extinguished the flames.

Then Sankara returned to the residence of Mandana Misra. He resumed the old controversy and answered all the questions raised by Bharati satisfactorily. Mandana Misra gave all his property as a gift to Sri Sankara and Mandana was made to distribute it to the poor and the deserving. He then became a disciple of Sankara. Sankara initiated him into the holy order of Sannyasa and gave him the name of ‘Sureswara Acharya’. Sureswara Acharya was the first Sannyasin who took charge of the Sringeri Mutt. Bharati also accompanied Sankara to Sringeri and there she is worshipped even today.

Sankara ascended the seat of omniscience after inviting Vedic scholars from all parts of India and answering their numerous questions. Sankara, by vanquishing all the religious opponents of his day-and they belonged to no less than seventy-two different schools-and establishing the superiority of the Vedic Dharma, had become the Jagadguru of all.

Sankara’s success over the other religious sects was so complete that none of them have since been able to raise their head in the land. Most of them have disappeared altogether. After Sankara’s time, although a few Acharyas have appeared, none of them have been able to vanquish those who differed from them as Sankara did and establish unquestioned supremacy.

Mother’s Funeral Rites

Sankara received news that his mother was seriously ailing. He left his disciples and proceeded to Kaladi alone. His mother was then bedridden. Sankara touched her feet in reverence. He praised Lord Hari. Hari’s messengers came. Sankara’s mother gave up her physical body and went along with those messengers to the abode of Hari.

Sankara encountered serious difficulties in performing the funeral rites of his mother. Usually, Sannyasins do not perform any of the rites or ceremonies which are enjoined on the householders. The Nambudiri Brahmins were all against Sankara. Sankara’s relatives also did not help him. They did not come forward to assist him even in carrying the dead body to the place of cremation and refused to give fire for igniting the funeral pyre. At last Sankara determined to perform the funeral rites all alone. As he could not carry the entire dead body, he cut it into pieces and removed the pieces one by one to the backyard of the house. He then made a pyre there of stems of plantain trees and set fire to it by his Yogic power. Sankara wanted to teach the Nambudiris a lesson. He then made the local chief issue an edict that a corner should be set apart in each Illam or house of the Nambudiri Brahmins to burn the dead of the family and that they should cut the dead body into parts and then burn the same. This practice continues even today amongst Nambudiri Brahmins.

Sankara then returned to Sringeri. From there he went out on a tour through the eastern coast with a large number of followers. He preached his Advaita philosphy wherever he went. He established the Govardhana Mutt at Puri. He went to Kancheepuram and attacked the Shaktas. He purified the temples. He won over to his side the rulers of the Chola and the Pandya kingdoms. He went to Ujjain and put down the atrocities of the Bhairavas who were shedding human blood. He then proceeded to Dwaraka and established a Mutt there. He then travelled along the course of the Ganges and held religious controversies with great personages.

Sankara’s End

Sankara proceeded to Kamarup-the present Guwahati-in Assam and held a controversy with Abhinava Gupta, the Shakta commentator, and won victory over him. Abhinava felt his defeat very keenly. He made Sankara suffer from a severe form of piles through black magic. Padmapada removed the evil effects of the black magic. Sankara became quite alright. He went to the Himalayas, built a Mutt at Joshi and a temple at Badri. He then proceeded to Kedarnath higher up in the Himalayas. He became one with the Linga in 820 A.D. in his thirty-second year.

Sringeri Mutt

In the north-west of the State of Mysore, nestling in the beautiful foot-hills of the Western Ghats, surrounded by virgin forests, lies the village of Sringeri and here Sankara established his first Mutt. The river Tunga-a branch of the river Tungabhadra-runs through the valley closely touching the walls of the temple; and its pure and limpid waters are as famous for drinking purposes as the waters of the Ganges are for bath (Ganga Snanam, Tunga Panam). Sringeri is a place of great sanctity and its beauty has to be seen to be appreciated. The Mutt is ‘still going strong’ as the phrase goes. The homage paid to the Mutt by countless aspirants and devotees is as much due to the greatness of illustrious men like Vidyaranya who have been at its head ever since its foundation as to the renown of the founder himself.

It may not be out of place to mention here that it took thirty years for the well-known Sanskrit professor Max Muller to translate the commentary on the Rig Veda, written by Vidyaranya, also known as Sayana. The learned professor, in his preface, says that not a single day passed in the thirty years without his devoting at least ten minutes on the translation. There is also a little interesting incident that when the manuscript was found to be illegible in some places, he got an authorised transcription from the first original still preserved in the Sringeri Mutt, through the influence of the then Maharaja of Mysore.

The famous holy shrine of Sri Sarada is an equal source of attraction to the devotees. Many are the Mutts and monasteries in India where holy men or their successors sit, and where Hindus from all parts of India gather, but none so great or so famous as Sringeri, the original seat of Adi Sankaracharya. The Sringeri Peetha is one of the oldest monasteries of the world flourishing for over twelve centuries now. It is the first of the four seats of learning established by Sankaracharya, the other three being Puri, Dwaraka and Joshi Mutt, each one of them representing one of the four Vedas of the Hindus.

Sankara placed his four eminent disciples (Sureswara Acharya, Padmapada, Hastamalaka and Trotakacharya) in charge of the Sringeri Mutt, Jagannath Mutt, Dwaraka Mutt and Joshi Mutt respectively. The most famous Sannyasin in the succession of Gurus of the Sringeri Mutt was, of course, Vidyaranya, the great commentator on the Vedas and the father of the dynasty of Vijayanagar. He was the Dewan of Vijayanagaram. He became a Sannyasin about 1331 A.D. The eleven Sannyasins before Vidyaranya were Sankaracharya, Viswarupa, Nityabodhaghana, Jnanaghana, Jnanottama, Jnana Giri, Simha Girisvara, Isvara Tirtha, Narasimha Tirtha, Vidya Sankara Tirtha and Bharati Krishna Tirtha.

The historic and sacred pontifical throne of the Sringeri Mutt is known as Vyakhyana Simhasana or seat of learning. Tradition has it that this seat was given to the great Sankara by Sarasvati, the Goddess of Learning, in appreciation of the philosopher’s vast scholarly erudition. Thirty-five Acharyas had sat on the pontifical throne before his present holiness in regular and uninterrupted succession.

Dasanami Sannyasins

Sankara organized ten definite orders of Sannyasins under the name ‘Dasanamis’ who add, at the end of their names, any one of the following ten suffixes: Sarasvati, Bharati, Puri (Sringeri Mutt); Tirtha, Asrama (Dwaraka Mutt); Giri, Parvata and Sagar (Joshi Mutt); Vana and Aranya (Govardhana Mutt).

The Paramahamsa represents the highest of these grades. It is possible to become a Paramahamsa by a long course of Vedantic study, meditation and Self- realisation. The Ativarnashramis are beyond caste and order of life. They dine with all classes of people. Sankara’s Sannyasins are to be found all over India.

Some Anecdotes

Sankara was going along the street one day with his pupils to take bath in the Ganges when he met a Chandala who was also passing along the street with his dogs by his side. The disciples of Sankara shouted and asked the Chandala to clear off the road. The Chandala asked Sankara: “O, venerable Guru! You are a preacher of Advaita Vedanta and yet you make a great difference between man and man. How can this be consistent with your teaching of Advaitism? Is Advaita only a theory?”. Sankara was very much struck by the intelligent query of the Chandala. He thought within himself, “Lord Siva has assumed this form just to teach me a lesson”. He composed then and there five Slokas called the ‘Manisha Panchaka’. Every Sloka ends thus: “He who learnt to look on the phenomena in the light of Advaita is my true Guru, be he a Chandala or be he a Brahmin”.

In Kashi, a student was cramming the Sutras in Sanskrit grammar. He was repeating again and again “Dukrin karane, Dukrin karane….”. Sankara heard it and was struck by the perseverance of the boy. He immediately sang a small poem, the famous Bhaja Govindam song, in order to teach the uselessness of such studies in the matter of the liberation of the soul. The meaning of the song is: “Worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda, O fool! When you are about to die, the repetition of these Sanskrit Sutras will not save you”.

Once some mischief-mongers offered meat and liquor to Sankara. Sankara touched those items with his right hand. The meat turned into apples and the liquor into milk.

A Kapalika came to Sankara and begged for his head as a gift. Sankara consented and asked the Kapalika to take his head when he was alone and absorbed in meditation. The Kapalika was just aiming with a big sword to sever the head of Sankara. Padmapada, the devoted disciple of Sankara came, caught hold of the arm of the Kapalika and killed him with his knife. Padmapada was a worshipper of Lord Narasimha. Lord Narasimha entered the body of Padmapada and killed the Kapalika.

Sankara’s Philosophy

Sankara wrote Bhashyas or commentaries on the Brahma Sutras, the Upanishads and the Gita. The Bhashya on the Brahma Sutras is called Sareerik Bhasya. Sankara wrote commentaries on Sanat Sujatiya and Sahasranama Adhyaya. It is usually said, “For learning logic and metaphysics, go to Sankara’s commentaries; for gaining practical knowledge, which unfolds and strengthens devotion, go to his works such as Viveka Chudamani, Atma Bodha, Aparoksha Anubhuti, Ananda Lahari, Atma-Anatma Viveka, Drik-Drishya Viveka and Upadesa Sahasri”. Sankara wrote innumerable original works in verses which are matchless in sweetness, melody and thought.

Sankara’s supreme Brahman is Nirguna (without the Gunas), Nirakara (formless), Nirvisesha (without attributes) and Akarta (non-agent). He is above all needs and desires. Sankara says, “This Atman is self-evident. This Atman or Self is not established by proofs of the existence of the Self. It is not possible to deny this Atman, for it is the very essence of he who denies it. The Atman is the basis of all kinds of knowledge. The Self is within, the Self is without, the Self is before and the Self is behind. The Self is on the right hand, the Self is on the left, the Self is above and the Self is below”.

Satyam-Jnanam-Anantam-Anandam are not separate attributes. They form the very essence of Brahman. Brahman cannot be described, because description implies distinction. Brahman cannot be distinguished from any other than He.

The objective world-the world of names and forms-has no independent existence. The Atman alone has real existence. The world is only Vyavaharika or phenomenal.

Sankara was the exponent of the Kevala Advaita philosophy. His teachings can be summed up in the following words:

Brahma Satyam Jagat Mithya, Jeevo Brahmaiva Na Aparah

Brahman alone is real, this world is unreal; the Jiva is identical with Brahman.

Sankara preached Vivarta Vada. Just as the snake is superimposed on the rope, this world and this body are superimposed on Brahman or the Supreme Self. If you get a knowledge of the rope, the illusion of the snake will vanish. Even so, if you get a knowledge of Brahman, the illusion of the body and the world will vanish.

Sankara is the foremost among the master-minds and the giant souls which Mother India has produced. He was the expounder of the Advaita philosophy. Sankara was a giant metaphysician, a practical philosopher, an infallible logician, a dynamic personality and a stupendous moral and spiritual force. His grasping and elucidating powers knew no bounds. He was a fully developed Yogi, Jnani and Bhakta. He was a Karma Yogin of no mean order. He was a powerful magnet.

There is not one branch of knowledge which Sankara has left unexplored and which has not received the touch, polish and finish of his superhuman intellect. For Sankara and his works, we have a very high reverence. The loftiness, calmness and firmness of his mind, the impartiality with which he deals with various questions, his clearness of expression-all these make us revere the philosopher more and more. His teachings will continue to live as long as the sun shines.

Sankara’s scholarly erudition and his masterly way of exposition of intricate philosophical problems have won the admiration of all the philosophical schools of the world at the present moment. Sankara was an intellectual genius, a profound philosopher, an able propagandist, a matchless preacher, a gifted poet and a great religious reformer. Perhaps, never in the history of any literature, a stupendous writer like him has been found. Even the Western scholars of the present day pay their homage and respects to him. Of all the ancient systems, that of Sankaracharya will be found to be the most congenial and the most easy of acceptance to the modern mind.

ഞാൻ മാത്രം എന്ത്കൊണ്ട് രാജാവായിത്തീർന്നു?


ഒരു ദിവസം ഒരു രാജാവ് വിദ്വാന്മാരായ ജ്യോതിഷികളെയും ജ്യോതിഷ പ്രേമികളെയും വിളിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. എന്റെ ജനന പത്രികയനുസരിച്ച് എനിക്ക് രാജാവാകാനുള്ള യോഗമായിരുന്നു. ഞാൻ രാജാവായി എന്നാൽ അതേ മണിക്കൂറിൽ മുഹൂർത്തത്തിൽ ‘ജനിച്ച അനേകം ജാതകക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് രാജാവായില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ?

ആർക്കും ആ ചോദ്യത്തിന്നൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരേ സമയത്തു ജനിച്ച പലരുടെയും ഭാഗ്യം പലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണിത് സംഭവിക്കുന്നത് .എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഒരു വൃദ്ധൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. മഹാരാജാവിനു ജയ് .അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനു ശരിയുത്തരം ആർക്കു നൽകാം എന്നാകിൽ ഇവിടെ നിന്നും കുറെ ദൂരെ കാട്ടിൽ പോയാൽ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണാം. അയാൾക്ക് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നു പറഞ്ഞു.

രാജാവിന്റെ ജിജ്ഞാസ വലുതായി.ഘനഘോരമായ കാട്ടിൽ പോയി ആ മഹാത്മാവിനെ ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിനു ചുവട്ടിൽ കണ്ടു. അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നു ചൂടോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തോട് രാജാവ് പ്രശ്നം ചോദിച്ചു. ആ മഹാത്മാവ് ക്രോധിതനായി പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം തരാനെനിക്കു സമയമില്ല.ഞാൻ വിശപ്പു കൊണ്ട് പീഡിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കുറച്ചു കൂടി മുന്നോട്ടു പോയാൽ മലകളുടെ നടുക്ക് മറ്റൊരു മഹാത്മാവിനെ കാണാം .അയാൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു .

രാജാവിനു വീണ്ടും ഉത്തരമറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത കൂടി. അദ്ദേഹം ഇരുട്ടിൽ പർവ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽ നടന്ന് പല കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്തെത്തി.എന്നാൽ അയാളെക്കണ്ടു രാജാവ് അന്തം വിട്ടു. അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട ദൃശ്യം അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം മാംസം മുറിച്ചെടുത്തു വേവിച്ച് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. രാജാവിനെ കണ്ടു പേടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിശപ്പു കൊണ്ട് അവശനാണ് .എന്റെ അടുത്തു സമയമില്ല. മുമ്പോട്ടു പൊയ്കൊള്ളൂ. അവിടെ മലകൾ കടന്നാൽ ഒരു ആദിവാസികളുടെ ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ ഉടനെ ഒരു ബാലൻ ജനിക്കും. കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ അവനു ആയുസ്സുള്ളു. സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപു അവിടെയെത്തിയാൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അവൻ ഉത്തരം തരും.

ഇതു കൂടി കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന് ക്ഷമയില്ലാതായി.തന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല. ഏതായാലും ഇത്രയും ദൂരം വന്നു. ആ ബാലകനെ കൂടി കണ്ടു മടങ്ങാം. രാജാവ് കഠിന മാർഗ്ഗങ്ങൾ കടന്ന് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. ആ ദമ്പതിമാരുടെ അടുത്ത് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടായ ബാലകനോട് പ്രശ്നം ചോദിച്ചു. രാജാവിനെ കണ്ടു ബാലകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു .

ഹേ രാജൻ എനിക്കും സമയമില്ല. എങ്കിലും ഉത്തരം കേട്ടോളൂ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനും നിങ്ങളും ആദ്യം കണ്ട രണ്ടു മാഹാത്മാക്കളും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ’ നാലു സഹോദരന്മാരായിരുന്നു .രാജകുമാരന്മാർ ആയിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനു പോയി കളിച്ചു കളിച്ച് കാട്ടിൽ വഴി തെറ്റി എങ്ങോ എത്തി.മൂന്നു ദിവസം വിശന്നും ദാഹിച്ചും വലഞ്ഞു.പെട്ടെന്ന് ഒരു ധാന്യമാവിന്റെ പാത്രം കിട്ടി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം നാലായി വീതിച്ച് വിശപ്പു സഹിക്കാതെ കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഹാത്മാവ് വന്നു.ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവരോട് പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളെ ഞാൻ പത്തു ദിവസമായി പട്ടിണിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എനിക്കു കൂടി തരാൻ ദയവുണ്ടാകണം. അങ്ങിനെയായാൽ എന്റെ ജീവിതവും രക്ഷപ്പെടും. ഈ ഘോരവനം കടക്കാൻ എനിക്കും സാമർത്ഥ്യം ലഭിക്കും. ഇതു കേട്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എഴുന്നേറ്റു.

അവരോട് അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.നിങ്ങൾ തരുന്നോ ഇല്ലയോ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നി കഴിക്കും. സഹോദരന്മാർ അയാളോട് പോവാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല.അതിലെ ഒരാളാണ് മാംസം കഴിച്ചിരുന്ന മഹാത്മാവ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ നമുക്കു് കഷ്ടപ്പെട്ടു കിട്ടിയ ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്കു തരും എന്നു ചോദിച്ചു അയാളെ ആട്ടി ആ സഹോദരനാണ് ആദ്യം കണ്ട വിശന്നുവലഞ്ഞ മഹാത്മാവ്’.

ഭക്ഷണത്തിനായി സാധു മഹാത്മാവ് എന്റെ അടുത്തുവന്നു  ചോദിച്ചു. വിശപ്പു കൊണ്ടു കണ്ണു കാണാതായ ഞാനും അദ്ദേഹത്തോടു ധൈര്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞു. അങ്ങു പോവൂ  ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരിച്ചു പോവും. അങ്ങിനെ അയാൾക്ക് അന്തിമ ആശ അങ്ങയിലായി.

അടുത്തുചെന്നു ദയയ്ക്കു വേണ്ടി യാചിച്ചു. ഇതു കേട്ടു കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി ആദരപൂർവ്വം ആ മഹാത്മാവിനു കൊടുത്തു. ആ ഭക്ഷണം കിട്ടിയ മഹാത്മാവ് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. “നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും വ്യവഹാരത്തിന്റെയും ഫലമായിരിക്കും “. ആ ബാലൻ ഇതു പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് ആധാരം നമ്മുടെ ഭോഗവും യോഗവും മാത്രമാണ്.
ഭൂമിയിൽ ഒരേ സമയം അനേകം പൂക്കൾ വിടരുന്നു.എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റേയും ഫലം, രൂപം, ഗുണം, ആകാരം,പ്രകാരം, സ്വാദ് ഇവ ഭിന്നമാവുന്നു.ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ബാലകൻ മരിച്ചു.
രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തി  ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം എന്നത് കർത്തവ്യ ശാസ്ത്രവും വ്യവഹാര ശാസ്ത്രവുമാണെന്നു ബോധിച്ചു.
ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ അനേകം ജാതകം ഉണ്ടാവും.എന്നാൽ എല്ലാം അവരവർ ചെയ്തതിന്റെയും കൊടുത്തതിന്റെയും എടുത്തതിന്റെയും യോഗമാണ്..