Lipid Profile Normalising the Natural way 1

വെറും നാട്ടറിവ് !
“ഇരുമ്പന് പുളി ”
കഴിക്കൂ , കഴിയുമെങ്കില്
ദിവസേന ഒരു മൂന്നെണ്ണം !
നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോള് ഗുളികകള്
മാറി നില്ക്കും ,ഇവന്റെ മുന്നില് !!!
wpid-1111603-Clipart-3d-Elegant-Golden-Fleur-De-Lis-Lily-Symbol-Royalty-Free-Vector-Illustration-1.jpg

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s