ബിഹാറില്‍ പോളിയോ വാക്‌സിന്‍ കഴിച്ച കുട്ടി മരിച്ചു: അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരം | mangalam.com

http://www.mangalam.com/latest-news/331551

image

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s