വൈദ്യുതി മീറ്റര്‍ വാങ്ങി വാടക ഒഴിവാക്കാം..!
****************************************************
ഇനി മുതല്‍ പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷനെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്വന്തം ചെലവില്‍ മീറ്റര്‍ വാങ്ങി വാടകയില്‍ നിന്നും മീറ്ററിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി തുകയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകാന്‍ അവസരമുണ്ടാവും.

സ്വന്തം ചെലവില്‍ മീറ്റര്‍ വാങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം അതത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഒരുക്കാന്‍ കെ എസ് ഇ ബി തീരുമാനിച്ചു. മീറ്റര്‍ കേടായാല്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും ഈ രീതിയില്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസിലെ ഔട്ട് ലെറ്റില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയും. സിംഗിള്‍ ഫെയ്സ് മീറ്ററൊന്നിന് 845 രൂപയായിരിക്കും വില.

2016 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഈ സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. തുടക്കത്തില്‍ സിംഗിള്‍ ഫെയ്സ് മീറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുക. ഈ സംവിധാനം ആറുമാസം വിലയിരുത്തിയശേഷം വിജയപ്രദമാണെങ്കില്‍ ഭാവിയില്‍ ത്രീ ഫെയ്സ് കണക്ഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും കേടായ ത്രീ ഫെയ്സ്മീറ്റര്‍ മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും അത് സ്വന്തം ചെലവില്‍ വാങ്ങാന്‍ അവസരം നല്‍കും.

കെ എസ് ഇ ബി നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മീറ്റര്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കരാ‌ർ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

നിലവില്‍ വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ മീറ്റര്‍ നല്‍കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെയാണ്. ഇതിനായി വില ഈടാക്കുന്നില്ല. പകരം മാസം പത്തുരൂപ വാടകയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. മീറ്റര്‍ കേടായാല്‍ കെ എസ് ഇ ബി സ്വന്തം ചെലവില്‍ മാറ്റിനല്‍കുകയാണ് പതിവ്. സ്വന്തം ചെലവില്‍ മീറ്റര്‍ വച്ചാല്‍ വാടകയില്ല എന്ന് നേരത്തേ ചട്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നിലവാരമുള്ള മീറ്ററിന്റെ ലഭ്യത ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. കെ എസ് ഇ ബി ഔട്ട് ലെറ്റുകളില്‍ മീറ്റര്‍ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാവും.

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s