Thought for 1 St May 2017, 01-05-2017 , Sunday

​May 1 , 2017

_______________

🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄
       *_📚ഇന്നത്തെ വാചകം📚_*

             *_📜ശുഭചിന്ത 📜_*

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
     ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ
 (Life Values)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
*_വിവേകമാണ്  എപ്പോഴും നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത്………_*
_വികാരങ്ങള്‍ക്ക് അടിമപെടാതെ, വിണ്ടു വിചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണം തിരുമാനവും പ്രവര്‍ത്തിയും…………!_
*_എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതു പോലെ നാമും ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുകയില്ല…….,_*
_മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മുക്ക്

 കഴിയണം…….
=====================🙏

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s