Categories
Comedy Diary Renji Jokes Kerala Malayalam

Joke Internet And Fish

ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ മത്സ്യത്തെ #Net ൽ കുരുക്കിയപ്പോൾ മത്സ്യം മനുഷ്യനെ ശപിച്ചു😳
🤔🙄
പുറത്ത് ചാടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം നീയും ഒരിക്കൽ #നെറ്റിൽ കുരുങ്ങും

ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സത്യമായി #നെറ്റിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്.😃😂😬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s