പ്രത്യേകിച്ച്‌ നേട്ടമൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൗ ജന്മം അടിവസ്ത്രം ധരിക്കില്ല: മിഷേല്‍ കോര്‍ട്ട്

പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്‌ ​നേ​ട്ട​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ​ഇൗ​ ​ജ​ന്മം​ ​അ​ടി​വ​സ്ത്രം​ ​ധ​രി​ക്കി​ല്ല​: മിഷേല്‍ കോര്‍ട്ട്
http://dhunt.in/5jLPz?s=a&ss=pd
via Dailyhunt

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
http://dhunt.in/DWND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s