Inquiry

നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി തേടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പൂവിനൊപ്പം ജീവിച്ചാൽ അതു കണ്ടെത്തും പൂ തൊടുന്ന കയ്യിൽ അല്പം പരിമളം പുരണ്ടിരിക്കും

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s