Aduppootty Para 7lode

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ N H 17 ദേശീയപാതയിൽ ഏഴിലോഡ് നിന്നു ഏഴിമല റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: