Marriage

✅• ശരിയായ വൃക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *വാലന്റൈൻസ് ഡേ* ആയിരിക്കും.

🔥• യോജിക്കാത്ത വൃക്തിയെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *രക്തസാക്ഷി ദിനം* ആയിരിക്കും.

😴• മടിയനായ വൃക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *തൊഴിലാളി ദിനം* ആയിരിക്കും.

🥳• പണമുള്ള വൃക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *പുതുവത്സര ദിനം* ആയിരിക്കും.

🥳• പക്വത ഇല്യാത്ത വൃക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *ശിശുദിനം* ആയിരിക്കും.

😳• ചതിയനേയോ – നുണയനേയോ ആണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും *ഏപ്രിൽ ഫൂൾ* ആയിരിക്കും.

💃🕺–നിങ്ങൾ വിവാഹമേ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ,എല്ലാ ദിവസവും **സ്വാതന്ത്ര ദിനം** ആയിരിക്കും.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: