ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത

Sreyas പേജ് ലൈക്‌ ചെയ്യൂ

ഭഗവാന്‍ പറഞ്ഞു : “തുച്ഛമായ ലൗകികസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി തപസ്സില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവനെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. ജ്ഞാനിയെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠന്‍ തന്നെയാണയാള്‍. ഭൗതികനേട്ടങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി യാഗാദികളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കര്‍മ്മികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. അതിനാല്‍ അര്‍ജ്ജുനാ നീ യോഗിയായിത്തീരുക. “

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം : http://www.sreyas.in/bhagavad-gita-study
ശ്രേയസ് ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജ് : http://www.facebook.com/sreyasin

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: