Satsanga സത്സംഗം

🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃

🌋സുഭാഷിതം: 509🌋
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

കല്പദ്രുമഃ: കല്പിതമേവ സുതേ
സാ കാമധുക് കമിതമേവ ദോഗ്ധി
ചിന്താമണിശ് ചിന്തിതമേവ ധത്തേ
സതാം ഹി സംഗ: സകലം വിധത്തേ..

സങ്കല്പിച്ചതേ കല്പതരു തരൂ…..,
ചിന്തിച്ചതേ ചിന്താമണി തരൂ….,
കാമിച്ചതേ കാമധേനു തരൂ…..,
എന്നാൽ സത്സംഗം സകലതും തരും…..

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: