Jeevitham

ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവർ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു.

എന്നാൽ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s