Lessons from Grandma

പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക

! മാനിക്കാത്തിടം ചെല്ലരുത്.

! മാനം വിറ്റ് ഉണ്ണരുത്.

! മലർന്നുകിടന്നു തുപ്പരുത്.

! ഇരിക്കും കൊമ്പു മുറിക്കരുത്.

! ഉദയത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത്.

! അസമയത്തു വഴിനടക്കരുത്.

! അന്യന്റെ വീട്ടിലുറങ്ങരുത്.

! അന്യന്റെ മുതലിൽ മോഹമരുത്.

! കുടിപ്പകയുള്ളിൽ കരുതരുത്.

! കുലദൈവത്തെ മറക്കരുത്.

! തല തൊട്ടു സത്യം ചെയ്യരുത്.

! തല മറന്നെണ്ണ തേയ്ക്കരുത്.

! ഉണ്ണുമ്പോൾ കൈകുടയരുത്.

! ഉണ്ണും കൈയ്യാൽ വിളമ്പരുത്.

! പിശുക്കന്റെ അന്നം ഉണ്ണരുത്.

! പിശുക്കി പിശുക്കി വിളമ്പരുത്.

! തെക്കോട്ട് വിളക്ക് വയ്ക്കരുത്.

! വടക്ക് തല വച്ചുറങ്ങരുത്.

! സന്ധ്യയ്ക്ക് ചൂലെടുക്കരുത്.

! അന്തിക്ക് മാലിന്യം കളയരുത്.

! തൊഴിലിൽ അലസത കാട്ടരുത്.

! വരവറിയാതെ ചെലവഴിക്കരുത്.

! അത്താഴപട്ടിണി കിടക്കരുത്.

! അത്താഴത്തിനു നെയ്യ് അരുത്.

! മാതൃവചനം തട്ടരുത്.

! മാതൃദോഷം ചെയ്യരുത്.

! മാതൃഭാഷ മറക്കരുത്.

! മാതൃ രാജ്യം വെറുക്കരുത്.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s