നീലേശ്വരം നാരായണമാരാർ


ഉത്തരകേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത വാദ്യകലാകാരനായിരുന്ന നീലേശ്വരം നാരായണമാരാരുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

വാദ്യകുലപതി പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Kara Temple കാര മഹാവിഷ്ണു – ഭഗവതി ക്ഷേത്രം Karimbana illam

Kara Temple കാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
Kara, Mattannur, Kerala 670702
https://maps.app.goo.gl/jN19SMEANnRCRU3E9

ധ്യാനം, കരിമ്പന ,meditation, Karimbana

Renjith Krishnan Namboothiri

Karimbana illam Mattannur Kara, is the sole ancient legacy holders and chief priests of the temple

Kara Temple കാര മഹാവിഷ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം Karimbana illam

Kara Temple കാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
Kara, Mattannur, Kerala 670702
https://maps.app.goo.gl/jN19SMEANnRCRU3E9

Kara Temple കാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

Kara Temple കാര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
Kara, Mattannur, Kerala 670702
https://maps.app.goo.gl/jN19SMEANnRCRU3E9