നീലേശ്വരം നാരായണമാരാർ


ഉത്തരകേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത വാദ്യകലാകാരനായിരുന്ന നീലേശ്വരം നാരായണമാരാരുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

വാദ്യകുലപതി പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ

12°03’18.7″N 75°39’19.1″E
Nuchiyad, Kerala
https://maps.google.com/?q=12.055197,75.655314ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ.Chaalakkunnath illam, near Vayathur Kaaliyar Kshetram, Ulickkal , Iritty, Taliparambu, Kannur, Chaalakkunnath illam, Vellur East, Payyannur, Chaalakkunnath illam, Puthukkai, Nileshwaram.Shri Vayathur Kaaliyar Kshetram ( Temple) is located in the Vayathur village, in Ulickkal Panchayath, Iritty, Taliparambu Route, Kannur district of Kerala.

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

Gouri Nilayam, Chaalakkunnath illam

12°16’17.2″N 75°07’56.3″E
Kasaragod, Kerala 671314
https://goo.gl/maps/A3iMZVp67YmZWUzt8

Gouri Nilayam, Chaalakkunnath illam

Conversation with Amma on a fine mosquito filled evening of Karkkidakam.

Natural Disasters and Electricity

KSEB Nileshwaram
KSEB Nileshwaram

2013-03-05 15.45.19
*************************************************
Man Power over Machine Support
Man Power over Machine Support

2013-04-27 12.43.41
**************************************************
Electric Power carrier poles toppled down
Electric Power carrier poles toppled down

2013-04-28 15.46.53
Nileshwaram or Nileshwar (Malayalam: നീലേശ്വരം) is a municipality and a town in Kasaragod District of Kerala state, South India. Also spell it as Nileswaram. It is one of the three municipalities of Kasaragod district, the other two being Kasaragod and Kanhangad. Nileshwar is the third major town in kasargod district. Nileshwar is the cultural capital town of kasargod district. Nileshwaram lies between two rivers, Nileshwaram puzha and Karyangodu puzha. To the west is the Arabian Sea.

നരിക്കാട്ടറ പുള്ളി പെരുംകാളിയമ്മ Goddess of Protection

നരിക്കാട്ടറ പുള്ളി പെരുംകാളിയമ്മ  ദേവസ്ഥാനം – പുതുക്കൈ നീലേശ്വരം

**********************************************