Kamakshi in Raga Varali

Carnatic Vocal Recital by Shri T.M.Krishna.

At Afghan Church Mumbai.

Shyama Shastri Composition Kamakshi in Raga Varali.

Accompanied by Akkarai Subhalakshmi on Violin, Anuprakash Krishnan on Mridangam, Guruprasad on Khatom, ( Ghatam).