Aattukal ആറ്റുകാൽ

(Courtesy to What’s app message)
ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിലെ ആദ്യ ബ്രാഹ്മണ പൂജാരി ശ്രീ വിഷ്ണു തീർഥൻ പോറ്റി . തുളു ബ്രാഹ്മണനായ ഇദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് അമ്പതു വര്ഷത്തോളം ആറ്റുകാലിൽ ദേവിക്ക് സേവ ചെയ്തു . നിത്യ വൃത്തിക്ക് പോലും അവിടെ പണം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം. ആരുടെയെക്കൊയോ അതീവ തീവ്രമായ ഭക്തിയും പൂജകളും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഐശ്വര്യം അവിടെ ഉളവാകുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം – അതിൽ അഗ്രഗണ്യൻ ആയിരുന്നു ശ്രീ വിഷ്ണു തീർഥൻ പോറ്റി. ജന ലക്ഷങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന ഈ പൊങ്കാല ക്കാലത്ത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തി പൂർവ്വം സ്മരിക്കാം

नागानन्दनाथ

http://naganandanatha.blogspot.com/?m=1

नागानन्दनाथ

http://naganandanatha.blogspot.com/?m=1

Daru Shilpa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2077430355878446&id=100008345055993

ഇത് സുരുഭായ് ( സുരേഷ് ),
മരത്തിലും ഇരുമ്പിലുമെന്നല്ല , ശില്പസൗന്ദര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാകാരൻ.
വിദ്യ ഭഗവതിയുടെ വരദാനം ആണ് , അത് പല ഭാവഭേദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം സുരുഭായിയുടെ ആന ശില്പങ്ങളും വീണയും നാഗസ്വരവുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ

കല ഈശ്വരന്റ അനുഗ്രഹമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഭഗവതി കൊടുക്കുകയില്ലാ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ഒരു കലയിൽ പ്രാവിണ്യം
തെളിയിക്കുന്നവന്ന പ്രതിഭ എന്നു വിളിക്കുമെങ്കിൽ അനവധി കലകളിൽ പ്രാവിണ്യമുള്ളവനെ പ്രതിഭാസമെന്നു വിളിക്കുന്നു.

എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു ഈശ്വര പ്രതിഭാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താം .
ദാരുവിൽ പ്രാണനെ പ്രതിഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അൽഭുത പ്രഭാവത്തെ…
ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയുടെ തനി പകർപ്പ്… വരസാമജത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത്പ്പിടിച്ച് ദാരുവിൽ ഗജപ്രതിഷ്ട നടത്തുന്ന ഗജ നിർമ്മാണ ചക്രവർത്തി.. സുരേഷ് നന്തിപുലം(സുരുഭായ് മറവാഞ്ചേരി)… അറിയപ്പെടാത്ത കലാകാരൻമാർ അറിയപ്പെടട്ടെ…
ഭഗവതി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

❤️984684 2337…. സുരേഷ്

KRISHNA and Rukhmini

Geetha
Kurukshetra

When Lord Krishna returned home after the battle of Mahabharata, his wife Rukmani confronted him “How could you be party to the killing of Guru Drona and Bheeshma, who were such righteous people and had a lifetime of righteousness behind them.”

Initially Lord Krishna avoided her questions but when she did not relent, he replied “No doubt they had a lifetime of rightousness behind them but they both had committed one single sin that destroyed all their lifetime of righteousness”

Rukmani asked “And what was that sin?”

Lord Krishna replied “They were both present in the court when a lady (Draupadi) was being disrobed and being elders they had the authority to stop it but they did not. This single crime is enough to destroy all righteousness of this world”

Rukmani asked “But what about Karna?

He was known for his charity. No one went empty handed from his doorstep. Why did you have him killed?”

Lord Krishna said “No doubt Karna was known for his charity. He never said ‘No’ to anyone who asked him for anything. But when Abhimanyu fell after successfully fighting an army of the greatest warriors and he lay dying, he asked for water from Karna who stood nearby. There was a puddle of clean water where Karna stood but not wanting to annoy his friend Duryodhan, Karna did not give water to a dying man. In doing so his charity of a lifetime was destroyed. Later in battle, it was the same puddle of water in which the wheel of his chariot got stuck and he was killed.”

Understand that your one act of injustice can destroy your whole life of honesty.

This story is great example of Karma Theory in Path To Prosperity. So Lets create any Karma with Awareness what is righteous.

*Be Blessed Of Divine Light.*

कर्म का फल तो भुगतना पढ़ता है|

Anga Kalari Padinjare veedu ° Paadar Kulangara Bhagavathi ° Tondachan Devasthaanam

image

Anga Kalari Padinjare veedu °
Paadar Kulangara Bhagavathi °
Tondachan Daivam Devasthaanam
image

Naveekarana Brahma Kalasham
Utsavam

&

Kaliyaatta Mahotsavam

HP Deskjet F 4288 All in one Printer

The Printer of Sri: Anirudhan Sub Engineer – working at Electrical Section Pilicode . The Adaptor seems damaged .0957-2250

HP Deskjet F 4288 All in one Printer – first time I an seeing this printer
Brought by Anirudhan’s Brother .
Premises is just near to famous

Pilicode Rayaramangalam Bhagavathi Kshetram Temple.

HP Deskjet F 4288 All in one Printer

The Printer of Sri: Anirudhan Sub Engineer – working at Electrical Section Pilicode . The Adaptor seems damaged .0957-2250

image
Adaptor HP printer Deskjet

image
HP Deskjet

image

HP Deskjet F 4288 All in one Printer – first time I an seeing this printer
Brought by Anirudhan’s Brother .
Premises is just near to famous

image

Pilicode Rayaramangalam Bhagavathi Kshetram Temple.

image

image

Vilakku PooJa puthukkai

Vilakku Pooja
Vilakku Pooja

Vilakku Pooja – as defenitely the name suggests is the worship offered to the “Nila Vilakku” or the serene lamp . Here the Agni or the fire lit is considered as Devee or goddesses in full manifestation.
The Pooja is performed by a group of “Mothers” [ generally Women, in the sense that all women are Mothers by birth ]

Fire Power Energy
Fire Power Energy

An Aacharya or Priest recites the Divine “Lalitha Sahasra Namam” the “Thousand Names of Omnipotent Power, Goddess Lalithambika Devi and the Mothers [ Amma ] reiterates the names by offering flowers.

Puthukkai “Sri Sadashiva Temple” situated at Nileshwaram, near Kasaragod and Payyanur, 100 kilometers from Manglore, witnessed this rare occasion of Vilakku Pooja as part of the yearly temple festival.

News-The Hindu- Pooja -Rameshwaram
News-The Hindu- Pooja -Rameshwaram

VilakkuPooja
VilakkuPooja

രാമേശ്വരത്തെ വിളക്കു പൂജയെ കുറിച്ച ഹിന്ദുവില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത -News of “Vilakku Pooja in “The Hindu” at Raameshwaramt

Ohm Namoh Bhagavathe Vasudevaaya

image

Ohm Namoh Bhagavathe Vasudevaaya