Temples Kasaragod

Mozhokkom Sri Shiva Temple
Mozhokkom
Valiyapoyil POST ,Near Cheruvathur ,Nileshwaram ,Kayyur ,Cheemeni &Chayyom -Kasaragod District -about 60 km from Kannur in Kerala State

Posted from WordPress for Android