Madhuram Kai Shri Shankara Narayana Ksetram (Temple )

Shri Shankara Narayana Prasanna
Madhuram Kai Shri Shankara Narayana Ksetram (Temple )

Tantri : Mayyil Dileep Shankar Vazhunnavar

Vazhunnoradi
Uppilikkai (po)
Nileshwaram (via)
Near Payyannur Kannur Kanhangad
Kasaragod District
KERALA – 671 314
Phone : 04673200132

image

Prathishta Dina Mahotsavam

2012 March 25 & 26

1187 Meenam 12 & 13

Tantri : Mayyil Dileep Shankar Vazhunnavar