Tai Chi

image

തായ്ചി മൂവിങ്ങ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്.. സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലപോലെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നെന്ന പോലെ ഒഴുകുന്ന ചലനങ്ങൾ.. പ്രകൃതിയ്ക്  ഒരു  താളവും സംഗീതവും ചലനവുമുണ്ട്.. തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മനസ്സും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല.. പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തായ്ചിയിലൂടെ  ചെയ്യുന്നത്.. പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നാം ലയിക്കുക..പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിക്കൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുക.. ഒരു കാറ്റുവരുമ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ  കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസത്തെ അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാനാകണം.. പ്രകൃതിയ്ക് വിരുദ്ധമായി പോകാതെ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ച്  പ്രകൃതിയായി മാറാനാകണം..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മറ്റ് മാര്ഷൽ ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാത്തത്. വായുവിന്റെ ചലനവ്യതിയാനം അല്ലെ ഗതിയെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന മറ്റൊരു ഫോം ഇതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയം.  വിരുദ്ധദിശകളിലേക്ക് ഒരെ സമയം ശരീരം ചലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒരെ സമയം കോര്ഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ സാമാന്യത്തിലധികം കോണ്സന്ട്രേഷൻ സ്വയം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഗുണവുമുണ്ട് ..  എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുക അതാണ് തായ്ചിയുടെ വിജയം. എനര്ജി എന്നത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല കാരണം പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട്.. ആകെ വേണ്ടത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക.. പ്രകൃതിയെന്തെന്ന് അനുഭവിത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന   ഇത്രയധികം ശരീരത്തിന് എനര്ജി തരുന്ന മറ്റൊരു ഫോമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം.. ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം..

By Krishna Kumar in FB
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=796281840471330&id=100002685646723

Quote Martin Luther King

image

If a man is called to be a streetsweeper,
          he should sweep streets even as Michelangelo painted,
  

image

or Beethoven composed music,

image

or Shakespeare wrote poetry.

He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and Earth will pause to say,
Here lived a great streetsweeper who did his job well.
(-Martin Luther King)

image

Posted from WordPress for Android

Bharat Sangeet Utsav 2012, Chennai

Bharat Sangeet Utsav 2012, Chennai » 25
Oct 2012 13:30
Carnatica & Shri Parthasarathy Swami Sabha
present BHARAT SANGEET UTSAV 2012, Nov.
2 – 11 at Sadguru Gnanananda Hall, Narada
Gana Sabha, Alwarpet, Chennai.
Schedule
Nov 2nd
04.00 pm – Nadaswaram: Seshampatti Shri.
Sivalingam
05.30 pm – Inauguration & Madurai Mani
Iyer Centenary Celebrations
07.00 pm – Dr. M. Balamuralikrishna, Shri.
M. Chandrasekharan, Umayalpuram Dr. K.
Sivaraman, Dr. S. Karthick
Nov 3rd
10.00 am – Kum. Amrutha
Sankaranarayanan, Shri. V. V. S. Murari,
Shri. J. Vaidyanathan, Shri. E. M.
Subramaniam
02.30 pm – Shri. Mahadevan
Sankaranarayanan, Delhi Shri. P.
Sundarrajan, Tiruvarur Shri.
Bhaktavatsalam, Vaikom Shri.
Gopalakrishnan
04.45 pm – Shri. Ronu Mazumdar &
Chitravina Shri. N. Ravikiran (Jugalbandhi),
Shri. Ravindra Yavagal, Shri. K. V. Prasad
07.00 pm – Shri. T. M. Krishna, Shri. H. K.
Venkatram, Shri. V. V. Ramanamurthy,
Tripunithura Shri. Radhakrishnan
Nov 4th
09.00 am – Kum. Ananya Ashok, Kum. K. P.
Nandini, Kumbhakonam Shri. Swaminathan
10.30 am – Neyveli Shri. R.
Santhanagopalan, Dr. M. Narmada,
Mannarkoil Shri. J. Balaji, Shri. N.
Guruprasad
02.30 pm – Excerpts from live concerts of
Madurai Shri. Mani Iyer
04.45 pm – Smt. Nithyasree Mahadevan,
Akkarai Kum. Subhalakshmi, Poongulam
Shri. S. Subramanian, Shri. B. S.
Purushotham
07.00 pm – Shri. T. V. Sankaranarayanan,
Nagai Shri. R. Muralidharan, Tiruvarur Shri.
Bhaktavatsalam, Shri. E. M. Subramaniam
Nov 5th
02.45 pm – Shri. Sandeep Narayan, Delhi
Shri. P. Sundarrajan, Neyveli Shri. B.
Venkatesh
04.45 pm – Priya Sisters, Shri. M. A.
Krishnaswamy, Neyveli Shri.
Skandasubramanian, Shri. B. S.
Purushotham
07.00 pm – Shri. N. Vijay Siva, Smt.
Charulatha Ramanujam, Shri. N. Manoj Siva
Nov 6th
02.45 pm – Shri. Ramakrishnan Murthy,
Nagai Shri. Sriram, Mannargudi Shri. A.
Easwaran, Shri. G. Chandrasekara Sharma
04.45 pm – Shri. V. V. Subramaniam & Shri.
V. V. S. Murari, Tiruvarur Shri.
Bhaktavatsalam, Vaikom Shri.
Gopalakrishnan
07.00 pm – Shri. Sanjay Subrahmanyan, Shri.
S. Varadarajan, Trichy Shri. B. Harikumar,
Trichy Shri. K. Murali
Nov 7th
02.45 pm – Kum. Amritha Murali, Dr. R.
Hemalatha, Shri. J. Vaidyanathan, Shri. G.
Chandrasekara Sharma
04.45 pm – Carnatic Fusion Dreams led by
Dr. Jyotsna Srikanth with Carnatica
Brothers, Shri. Keith Peters, Shri. Shadrach
Solomon, Tumkur Shri. Ravishankar, Shri. N.
S. Manjunath, Shri. Karthik Mani
07.00 pm – Sikkil Shri. C. Gurucharan & Shri.
Anil Srinivasan with World Percussionist
Prof. Mark Stone
Nov 8th
02.45 pm – Shri. Rithvik Raja, Dr. M.
Narmada, Shri. K. Arun Prakash, Shri. B.S.
Purushotham
04.45 pm – Smt. Gayathri Venkatraghavan,
Mysore Shri. Srikanth, Neyveli Shri.
Skandasubramanian, Alathur Shri.
Rajaganesh
07.00 pm – Malladi Brothers, Embar Shri. S.
Kannan, Mannargudi Shri. A. Easwaran,
Vaikom Shri. Gopalakrishnan
Nov 9th
02.45 pm – Smt. Nisha Rajagopal, Shri. M. A.
Krishnaswamy, Shri. J. Vaidyanathan,
Alathur Shri. Rajaganesh
04.45 pm – Smt. Ranjani & Smt. Gayatri,
Shri. M. R. Gopinath, Poongulam Shri. S.
Subramanian, Shri. N. Guruprasad
07.00 pm – Shri. Abhishek Raghuram,
Mysore Shri. V. Srikanth, Shri. Anantha R.
Krishnan, Shri. Guruprasanna
Nov 10th
10.30 am – Sampradaya Bhajana: Udayalur
Shri. Kalyanaraman & Party
02.45 pm – Kum. B. Suchitra & Kum. S.
Saindhavi (Katha Kutcheri), Smt. Kalyani
Shankar, Shri. S. J. Arjun Ganesh
04.45 pm – Smt. Subashree Thanikachalam
presents “Chinnakuyilgalum
Singaravelanum”, a peep into Murugan
songs in Tamil Films
07.00 pm – Smt. Vishaka Hari & Shri. S.
Saketharaman, Akkarai Kum. Subhalakshmi,
Shri. J. Vaidyanathan, Dr. S. Karthick
Nov 11th
09.00 am – Smt. Jayashree Vaidyanathan,
Mysore Kum. Sangeetha, Delhi Shri. Raja
Subramaniam
10.30 am – Madurai Shri. T. N.
Seshagopalan, Shri. M. Chandrasekharan,
Neyveli Shri. B. Venkatesh, Trichy Shri. K.
Murali
02.30 pm – Trichur Brothers, Mullaivasal
Shri. G. Chandramouli, Trichur Shri. R.
Mohan, Shri. B. S. Purushotham
04.45 pm – Hyderabad Brothers, Shri. H. N. Bhaskar, Mannargudi Shri. A. Easwaran
07.00 pm – Smt. Subha Mudgal, Shri. Sudhir Nayak, Shri. Aneesh Pradhan
Information about donor passes and general enquiries: +91-94440-18269

Jayan KV Pazhanelli

image

My young friend, brother – Sri Jayan KV hails from my neighborhood village “Pazhanelli “.

Now works with ‘icon’ as Business Manager.  A. Chennai based Pharmaceutical Company. A Division of Mesmer Pharmaceuticals,plot No.53,Indira Gandhi Street, Kaveri Rangan Nagar, Saligramam, Chennai -600 093

image

Jayan Pazhanelli

Jayan loves music, especially rhythm.  ‘Chenda’ is the favorite

RAG DARBARI KANADA

Darbhari kanada

Sa re Ma...Music releaves -Elevates

Aaraohanam : / Ni – Sa – Ri – Gaa – Ma – Pa –Dha – Ni – Sa/
Aavorahanam : / Sa – Dhaa – Ni – Pa –Ma –Pa – Gaa- Ma – Ri Sa /
Aarohana

Avarohana

A famous Hindusthani Raaga.
And quite popular too.
This raga is complete “Vakra Sampooran Raaga”
This is a ‘Janya’ of “Asaavari ‘ Dhat.
[20th Mela-NaThaBhairavi]

Swara Sthana:
Shadjam, ChathuShruthi, Rishabham, common Gandhara, Shudha Madhyamam, Panchamam, Shudha Daivatham, Kaishiki Nishadam.

There is a storu linked to Tanzen & Akbar : It was the Stalwart,Tanzen who invented the Raaga and he was an expert in it .

Jeeva Swaras: Gandharam & Dhaivatham.

Popular Malayalam Film Songs Composed on the base of this enchanting Raaga:
1. “Aayiram Paadaswarangal Kilungi” [ Nadi –Jesudas, Vayalar & Devarajan]
2. “Raadhika Krishana” [ Mohiniyaatam – Mannura Rajakumaranunni-JayadevaKrithi- Devarajan]
3. “Azhake..” [ Amaram – Jesudas, Chitra –Kaithapram-Raveendran]
4. “Omanathinkal Kidaavo” – [ Ithiri Ppove Chuvanna Poove – S.Janaki-Raveendran]
5. “Shivadan Siva Nadam” [ Mazhavillu – Jesudas, chitara-Sharath]
6. “Ariyathe..” [ Raavabnaprabhu –Jayachandran, Chitra-Vidya saagar]
7. « Jhanak Jhanak » [Famous Hindi song of Md.Rafi]
8. “Dukhame Ninakku”[Pushpanjali –Jesudaas –K.M.Arjunan]
9. “Koothambalthil vacho..” [ Appu –M.G.Shri Kumar-SoundaraRajan]
10. Sathi Leelavathi ..song filming Kamal
11.

****************************************************************************************************
Darbari Kanada is one of the most popular rags in the entire North Indian system of classical music.

A few common songs are “Ghunghat Ke Pat Khol Re Tohe Piya Milenge”, “Jhana Jhanak Tori Baje Payaliaya”, “Mujhe Tumse Kuch Bhi Na Chahiye”, “O Duniya Ke Rakhwale”. This rag is also known as Durbari, or Darbari Kanara and a host of other transliterations. It is said to have been invented by Tansen who sang in the durbar (royal court) of the Emperor Akbar, hence the name Darbari Kanada.

Thank you dear Akbar ji


The vadi / samavadi theory is generally discounted by modern musicologists, but for those who are inclined to follow this, Darbari Kanada has been particularly problematic. Some suggest that Re and Dha are the vadi and samvadi; however, others suggest that it should be Ga and Dha.

Darbari Kanada has some interesting musical characteristics. It is a night time rag. It is said to be sampurna – sampurna, but it must be presented in a vakra (twisted) fashion to distinguish it from related rags such as Jaunpuri, Asawari, or Adana. It is especially important to emphasize the lower register (mandra saptak) and the lower tetrachord (i.e., purvang) to distinguish this rag from Adana.

Darbari Kanada has an interesting approach to its intervals. The minor 3rd (komal Ga) and the minor 6th (komal Dha) are much lower than usually found; this lower than normal flattening is often referred to in Indian music as ati-komal. Therefore, ati-komal Ga is just ever-so-slightly higher than a natural 2nd (shuddha Re) and the ati-komal Dha is just ever so slightly higher than a natural 5th (Pa). It is this extreme alteration of the intervals that helps give Darbari Kanada its distinctive character.

Jati :Sampurna – Sampurna – (general discussion of jati)
Time :Night – That
Asawari: That
Drone -: Sa – Pa –
**************************************************************************************************************
The English poet Samuel Taylor Coleridge once said, “What comes from the heart goes to the heart.” Music is an illustration of that circuit in action. Sounds travel fast between hearts.
*****************************************************************************************************

Myths & History

Times ago (read: late 15th century), there was this poet called Makrand Pandey who was a priest in Varanasi. One daaaay, his son, Ramtanu, went wandering in the forests. As fate would have it, the legendary musician from Vrindavan, Swami Haridas, also happened to go wandering. Swami Haridas was so impressed with Ramtanu’s imitations of a tiger and an elephant that he took him under his wing.

Miya Tanzen !


Thus, Tansen was ‘born’! From Haridas, Tansen acquired not only his love for dhrupad but also his interest in compositions in the local language. This was the time when the Bhakti tradition was fomenting a shift from Sanskrit to the local idiom (Brajbhas and Hindi), and Tansen’s compositions also highlight this trend. At some point during his apprenticeship, Tansen’s father died, and he returned home, where it is said he used to sing at a local Shiva temple. Eventually, he joined the court of King Ramachandra Baghela of Rewa, where he remained from 1555-1562. It appears that the Mughal emperor Akbar heard of his prowess and sent his emissary Jalaluddin Qurchi to Ramachandra, who had little choice but to acquiesce, and Tansen went to Akbar’s court in 1562.

Legend has it that Akbar asked Tansen to come up with something different for his performance(s); Tansen created the raga ‘Durbari Kanada’, from the Persion word ‘Durbar’ for ‘Court’.

2.Tansen, the legendary musician was born in Gwalior in 1506. It was only after the age of 5 that Tansen showed any musical talent. It was his Guru Hari Dasa who recognised his hidden talents as a musician.

Miya Tanzen - Still a Motivation !


Tansen was one among the nine gems in the court of Emperor Akbar. He was also a poet, who composed many couplets. When Tansen was in the court of Akbar, he started to compose new ragas or melodies based on classical Indian music. He is believed to be the father of Hindustani Music. His ‘Sangeeta Sara’ and ‘Rajmala’ are important documents on music. He popularised the ‘Drupad’ style of music.

He was such a great artist that he became a legend in his own times. His talent was recognised early and it was the ruler of Gwalior who conferred upon the maestro the honorific title ‘Tansen’.

Miya Tanzen !!

He died in 1589, and was buried according to his wishes near the grave of his mentor, Ghaus.

A national music festival known as ‘Tansen Sangeet Sammelan’ is held every year in December, near the tomb of Tansen at Behat as a mark of respect to his memory.

*************************************************************************************************************
A ragamalika rendered by Madurai T.N Seshagopalan had one of its ragas as Durbari Kanada, and it will remain etched in memory for decades to come.

Durbari Kanada is usually sung after sun-down, although nobody follows it that strictly. This raga is part of the Asavari Thaat — uses all seven notes, five in the ascent and seven in the descent. Gandhar, Dhaivat and Nishad are komal (flat) and the other notes are shuddha (full).

The ascension of aroha is in the lower and middle octaves. In the aroha, the note Ga (gandhar) komal is used in a weak manner and a slow vibrato (andolan) on this note. The association of the notes Ni and Pa sounds pleasing to the ears. Its Vadi swar is Re and Samvadi is Pa.

Aroha: S R g m P d n S’

Avroha: S’ d n P m P g m R S

For reference, the set of notes in the Asavari thaat is S R g M P d n, and for Darbari, the role of the komal gandhar is crucial. In other words, the jeeva swara is the Gandhara here. Most common usage is ‘G M. R’
*************************************************************************************************************************************************************************************