You Learn Nothing

OSHO❤

“വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആരും തന്നെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല “

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നു നിരീക്ഷിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ- അവ എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും – ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുക?

നേരം വെളുക്കുന്നതുമുതൽ അന്തിയാവുംവരെ തീർത്തും നിസ്സാരങ്ങളായവ മാത്രം.
എന്നിട്ടോ ഇവയെക്കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനായിപ്പോകുന്നു.
തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു.
അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും അതേ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു.

പക്ഷെ, ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരതയിലേക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭയമാണ്.
അത് നിങ്ങളെ വിഷാദവാനാക്കുന്നു.
മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണെന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഹന്ത നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഹന്തയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം അനുഭവപ്പെടുക നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.
അതുകൊണ്ട് അപ്രധാനങ്ങളായ സംഗതികളിൽ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് താൻ മനുഷ്യത്വത്തിനോടുള്ള, കുടുംബത്തിനോടുള്ള, രാഷ്ട്രത്തിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയാണെന്ന് സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത്.

വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പഠിക്കുക.
നിങ്ങളെന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പഠിക്കുക.
അതിൽനിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായവയെ എടുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കൊണ്ട്,
നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെക്കൊണ്ട്,
നിങ്ങളുടെ സമയത്തെക്കൊണ്ട്,
നിങ്ങളെന്താണ്‌ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കുക.
കാരണം, മറ്റു യാതൊരു പഠിപ്പുമവിടെയില്ല.
നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊന്നുംതന്നെ തരുവാൻ കഴിയില്ലായെങ്കിൽ അപ്പോൾ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നൽകുവാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കുക,
അതിലൂടെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.
നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെന്താണ്‌ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
നിങ്ങളൊരു ചക്രത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുക.
എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ചക്രത്തിലാണെന്നറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലേക്കും ബോധത്തിലേക്കും ജാഗ്രതയിലേക്കും ആഴത്തിൽ നീങ്ങേണ്ടി വരും….!

Looking at a fading Afternoon

With Great” Oppa ” “Swamy Shantha Tiryak” of Osho lineage.(Left)

And Shri Kunhikrishnan Eattan at old RTO office Building – Thidil Complex, South to Sooryaa Textiles and Bekal International Hotel, North to Municipal Town hall , Fire station, RDO office and Municipality office, Hosdurg, Kanhangad.

After 4 pm continued with the same cloudy spell. We three enjoyed it. 

Three of has some rare experience with Bhagavaan Osho, and we scrolled through Dynamic meditation , Tatthaatha, Let it be and Ranjith Dyan or Ryan Ranjith.

Osho thoughts & events

#OshoInternationalFestival
Throughout the day, we will participate in #therapies like connecting in love, AUM #meditation, sufi work, #shamanic breath work, sweat lodge, #yoga, #biodanza, heart dance and much more. The evenings will be blessed by #Osho’s discourse in the White Robe gathering. After dinner we will #celebrate and be a part of the #musical and #dance performances.
http://zorbathebuddha.org/events/oshointfest/

Osho Always Motivating

http://life-after-joining-ishayoga.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://www.mathrubhumi.com/books/story.php?id=1424&cat_id=497

ലാലേട്ടന്‍

ഓഷോയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ പലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂനെ ആശ്രമത്തില്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മധുരമായും മനോഹരമായും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും പോസറ്റീവായി സമീപിക്കുക. മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോള്‍ ചിരിക്കുക, തമാസ പറയു. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തില്‍ സമീപിക്കുന്ന ദര്‍ശനത്തോടാണ് എനിക്ക് താല്‍പര്യം- മോഹന്‍ലാല്‍

”ഒരന്വേഷകന് അകക്കാമ്പ് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അകക്കാമ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അതായിത്തീരുകയെന്നതാണ്. അറിയുക എന്നതിന് അതീതമായി ഒരു സത്യമില്ല…” -ഓഷോ

”നിങ്ങളാരാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നില്ല. ഒരിക്കല്‍ അതറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ പ്രശ്‌നമില്ല. നിങ്ങള്‍ സ്വതവേ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. നിങ്ങള്‍ മാത്രം ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുമല്ല. ഒന്നും അധമമല്ല. ഈ അസ്ഥിത്വത്തില്‍ എല്ലാം ഉത്തമമാണ്. കാരണം അസ്ഥിത്വം ഒന്നേയുള്ളൂ. അധമമായതിനോ ഉത്തമമായതിനോ ഉണ്മയില്ല. കാമനകളില്ലാത്ത മനസ്സിന് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും.” -ഓഷോ

”ആത്മീയമായ പ്രേമം വിവാഹമായിത്തീരുകയില്ല. സമാധാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ അനുഭവിക്കുക. എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വികസിക്കുക. നിസ്സംഗനായി നില കൊള്ളുക. നിങ്ങള്‍ സര്‍വ്വശക്തനാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുക. ആത്മാവിനെ അകത്തും പുറത്തും സങ്കല്പിക്കുക. ആഗ്രഹത്തോട് മല്ലിടാതിരിക്കുക. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏകതയെ തിരിച്ചറിയുക. ബോധം മാത്രമേ നിലനില്‍ക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിയുക. നിങ്ങളുടൈ ഉള്ളിലെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുക. പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ വിനോദിക്കുന്നവനാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശൂന്യമായ അനുഭവിക്കുക..?”-ഓഷോ

”കാലം ഒരു കുട്ടിയാണ്. കളിയില്‍ ചുവടുകള്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. രാജകീയമായ അധികാരം ഒരു കുട്ടിയുടേതാണ്.”-ഓഷോ

Osho as a Young aspirant

”ആളുകള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ആന്തരികസത്തയെ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചാല്‍, അതിലൂടെ അവര്‍ പുറത്തുവരുന്നത് മഹത്തായ കാരുണയോടെ, എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള സ്‌നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കും. അവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തടോ് അതിതായ ആദരവുണ്ടായിരിക്കും. അവര്‍ക്ക് ആരേയും ചൂഷണം ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തില്‍, ആദ്യം വരേണ്ടത് ആദ്ധ്യാത്മിക കമ്യൂണിസമാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിനെ അനുഗമിച്ച് കൊണ്ടുമാത്രമേ, സാമ്പത്തികകമ്യൂണിസത്തിന് വന്നുചേരാന്‍ സാധിക്കൂ”- ഓഷോ

”ലോകത്തോട് ആസക്തിയുള്ളവനാകാതിരിക്കുക, ലോകത്തോട് വിരക്തിയുള്ളവനാകാതിരിക്കുക. അതെങ്ങെനയോ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. അതിനെച്ചൊല്ലി യാതൊരു പ്രശ്‌നവും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാം തന്നെ ലളിതമാണ്. യാഥാര്യത്ഥ്യം ലളിതമാണ്. അത് സങ്കീര്‍ണം എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ഒരിക്കല്‍ നിങ്ങളതറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ലളിതമായിത്തീരും. കൊടുമുടികളേയും താഴ് വരകളേയും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രാപ്തനായിത്തീരും.”-ഓഷോ

”നിങ്ങളില്‍ അമര്‍ത്തിവെക്കപ്പെട്ടതുമായ എല്ലാറ്റിനേയും തന്നെ ഒരിക്കല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വീണ്ടും സ്വഭാവികനായിത്തീരും. നിങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഒരു ശിശുവായിത്തീരും. ആ ശിശുവിനോടൊപ്പം പല സാധ്യതകളും തുറക്കപ്പെടും. അപ്പോള്‍ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഊര്‍ജ്ജത്തെ പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പരിശുദ്ധനും നിഷ്‌കളങ്കനും ആയിത്തീരും. ആ നിഷ്‌കളങ്കതയോടും ശുദ്ധിയോടുമൊപ്പം പരിവര്‍ത്തനം സാധ്യമാകും.”-ഓഷോ

//Ohm Ohm Shanthi//

Osho Motivation Source

 

”ഒരു ബുദ്ധന്റെ പ്രേമം തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ബുദ്ധന്‍ നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കാന്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാന്‍ വഴിയില്ല, കാരണം ബുദ്ധന്റെ പ്രേമം യാതൊരു ഉപാധിയുമില്ലാത്തതാണ്…” -ഓഷോ

ഓഷോ Osho Rajaneesh Quotes

 

valley of Joy !

”നിങ്ങള്‍ ആരു തന്നെയുമാവട്ടെ, പരിപൂര്‍ണസ്വീകരണത്തോടെ അഗാധമായി സ്വന്തം ആത്മപ്രകൃതിയില്‍ ജീവിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങള്‍ സ്വയം ക്രമപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. കേവലം നിങ്ങളായിത്തന്നെ വര്‍ത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക പ്രകൃതിയൊടൊപ്പം.. അപ്പോള്‍ ആനന്ദം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളില്‍ നിന്നുതന്നെ ഉറവെടുക്കുന്നു. ആനന്ദത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ സ്വഭവികമായും പ്രേമത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു. ആനന്ദമാകുന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധമാകുന്നൂ പ്രേമം..” -ഓഷോ

Osho on Making Sex as Meditation

Osho on Making Sex as Meditation
<>

a touch of love...

a touch of love…a touch of love…

Question: My girlfriend told me I am a little boring, not very juicy, very Dependent and a victim. Then I felt very guilty and depressed and Utterly unworthy. I began to feel inside me a big no: towards Existence, life, love, you. Meanwhile I observed in me this Destructive energy and I felt that I somehow enjoyed it! Beloved Master, is it possible to use this energy in some creative Way?
Osho :

The Master _Osho_Oceanic !

The Master _Osho_Oceanic !

Your girlfriend is very compassionate, because each man finally becomes very boring not a little boring. Do you realize the fact that what you call love is a repetition, the same stupid gymnastics again and again? And in this whole stupid game the man is the loser. He is dissipating his energy, perspiring, huffing, puffing, and the girl keeps her eyes closed, thinking, “It is a question only of two or three minutes and this nightmare will be finished.”

People are so non-inventive that they take it for granted that going through the same actions is making them more interesting. That’s why I say your girlfriend is very compassionate — she only told you that you are a little boring. I say to you, you are utterly boring. When the Christian missionaries came to this country, people discovered that they knew only one posture of making love — the woman underneath and those ugly beasts on top of the delicate woman. In India that posture is called the missionary posture.

Master Osho - Oceanic

Master Osho – Oceanic

India is an ancient land and the birth place of many sciences, particularly sexology. A book of tremendous importance, by Vatsyayana, has been in existence for five thousand years. The name of the book is Kamasutras, hints for making love. And it comes from a man of deep meditation — he has created eighty-four postures for lovemaking. Naturally the love posture should change; otherwise you are bound to be boring.

Love - the art of Meditation

Love – the art of Meditation

Vatsyayana recognizes the fact that the same love posture creates boredom, a feeling of utter stupidity, because you are always doing the same thing. He invented eighty-four postures to make the love life of couples a little interesting. Nobody in the whole world has written a book of the caliber of Kamasutras. But it could only have come from a man of immense clarity, of deep meditativeness. What is your lovemaking? If you look at your lovemaking, you yourself will feel that it is all boring.

And particularly for the woman it is more boring, because the man is finished in two or three minutes and the woman has not even started. And all around the world, cultures have enforced in the minds of women that they are not supposed even to enjoy or move or be playful — that is called `dirty’; prostitutes do it, not ladies. Ladies have to lie down almost dead and let that old guy do whatsoever he wants to do; it is nothing new, there is nothing new even to see.

ShivaShakti

ShivaShakti

You should not take it as a personal disrespect. Your girlfriend is telling you something really sincere and honest. Have you given her orgasmic joy? Or have you only used her to throw out your sexual energy? Have you reduced her into a commodity? She has been conditioned to accept it, but even this accepting cannot be joyful. You make love on the same bed where you fight every day. In fact fighting is the preface: throwing pillows, shouting at each other, arguing about everything and then, feeling tired, some negotiation is needed.

Your love is only a negotiation. If you are a man of aesthetic sensibility, your love chamber should be a sacred place, because it is in that love chamber that life is born. It should have beautiful flowers, incense, fragrance; you should enter into it with deep respect. And love should not be just an abrupt thing — grab the woman. This hit-and-run affair is not love. Love should have a preface of beautiful music, of dancing together, of meditating together.
And love should not be a mind thing — that you are continuously thinking of how to make love and then go to sleep. Love should be a deeper involvement of your whole being, and it should not be projected by the mind, but should come out spontaneously. Beautiful music, fragrance, you are dancing hand in hand, you have again become small children playing with flowers… If spontaneously love happens in this sacred atmosphere it will have a different quality.

You should understand that the woman is capable of multiple orgasms, because she does not lose any energy. Man is capable of only one orgasm and he loses energy, looks depressed. Even the next morning you can see his hangover, and as he goes on growing older it becomes more and more difficult. This difference has to be understood. The woman is on the receptive end — she has to be, because she has to become a mother, she needs more energy. But her orgasm has a totally different way of happening. Man’s sexuality is local, like local anesthesia.

A woman’s body is sexual all over, and unless her whole body starts trembling with joy, each cell of her body starts becoming involved, she cannot have an orgasmic explosion. So it is not only in your case, it is the case for almost ninety-nine percent of women around the world. The whole situation has to be changed. The woman should not be under the man. In the first place it is ugly — man has a stronger body, the woman is more fragile. She should be on top of the man, not the man on top of the woman.

Secondly, man should remain silent, inactive, so that his orgasm is not finished within two minutes. If you are silent and let the woman go crazy on top of your chest it will give her good exercise and it will bring her to an explosion of orgasmic energy. It takes time for her whole body to warm up, and if you are not inactive there is no time. So you meet, but the meeting is not of beauty, of love, but just utilitarian. try with your girlfriend what I am saying. You be the inactive partner and let her be the active partner. Allow her to be uninhibited.

She has not to behave like a lady, she has to behave like an authentic woman. The lady is just created by man; woman is created by existence. You have to fill the gap between her orgasms. The gap can be filled in only one way, that you remain very inactive, silent, and enjoy her going crazy. And she will have multiple orgasms. You should end the game by your orgasm, but you should not begin with it. And your woman will not call you a little boring. You will be a really interesting, real wonderful guy who is behaving like a lady!

Keep your eyes closed so that she is not inhibited by your eyes. So she can do anything — movement of the hands, movement of the body, moaning, groaning, shouting… Until she says, “Hari Om Tat Sat!” you are not allowed to be alive, you simply remain silent. This should be the indication. “Hari Om Tat Sat” simply means: this orgasmic explosion, this is the truth. Then she will be mad after you. Right now you must be behaving stupidly, as most of the men in the world do.

The second thing you say: “My girlfriend is saying that I am not very juicy.” So become a little more juicy! To become juicy is not very difficult. The juice of all kinds of fruits is available everywhere. Drink more juice, less solid food. She is giving you good advice and you in your stupidity are thinking that she is condemning you. When she says, “You are very dependent and a victim,” I can see even through your question that she is right.

A victim you are, just as every human being is a victim — a victim of stupid ideologies, which have created strange guilt feelings and do not allow you to be playful. Although you may be making love, you know you are committing a sin and that hell is not far off.

Becky Goldberg was telling Goldberg, “You are a great lover.”
Goldberg said, “But you never told me this before. I was waiting for somebody to say that I am a great lover, but I dropped the idea because it seems I am not.”
Becky Goldberg said to him, “No, you are a great lover, and I wanted to say it to you many times, but you were not there!” … making love to Becky, and Goldberg is not there. He is counting his money, doing his accounts, and his mind is doing thousands of things.

In every bed where there are two lovers there are at least — I mean minimum — four people. There are more inventive people — they may have a whole crowd in the bed. The woman is making love to Goldberg and thinking of Muhammad Ali. Goldberg is making love as a duty and is thinking of so many beautiful actresses; but his mind is not there, and neither is his wife’s mind there. Their minds are in their dreams.

A man told his friend, “Last night I had a tremendous dream. I have to tell you. I have been waiting for the morning to tell you the dream.” The man said, “What kind of dream?”
He said, “I went fishing in my dream and I caught such big fish that even to draw in one big fish was a strenuous job for me, and I caught so many fish. I don’t know where these fish disappear to in the day.”

The other man said, “Stop all this nonsense, you don’t know what I have dreamt. I found in my dream, on one side of me, Sophia Loren, absolutely nude. And I said, `My God, have I reached heaven?’ And on the other side was another beautiful woman. It was impossible to judge who was more beautiful.”

The other friend became very angry and he said, “You idiot! You pretend to be my best friend. Why didn’t you call me?” He said, “I did call, but your wife said you had gone fishing.”

Nobody is where you think he is. Nobody is at home. While making love make it a meditative process. Your whole presence has to be there, showering on the woman you love. The woman has to be there, showering all her beauty and grace on her lover. Then you will not be a victim, otherwise you are a victim. And the most important part will be that you will not feel guilty and depressed. No creative person feels depressed and guilty. His participation in the universe by his creative actions makes him tremendously fulfilled and gives him dignity.

That is the very birthright of every man, but very few people claim it. And there is no difficulty, it is so easy to use energy in creative fields. Paint, do gardening, grow flowers, write poetry, learn music, dance. Learn anything that changes your destructive energy into creative energy, and immediately the big No will become even a bigger Yes. Then you will not be angry at existence, you will be grateful. You will not be against life. How can a creative person be against life, love? It is impossible, it has never happened.

It is only the uncreative people who are against everything. Your girl has raised very important questions for your life. The easiest way would be to change the girlfriend, but I suggest that your girlfriend is certainly a friend to you and that whatever she has said is absolutely sincere, authentic. Be grateful to her and start changing things. The day your girlfriend accepts you as juicy, as interesting, will be a great day in your life. So don’t be a coward and change girlfriends just because this girlfriend creates trouble in your mind, and you want to find some other girlfriend.

You must know of my disciples here. You are fortunate to find a very compassionate girl. Your next choice will be very difficult; she will make you feel absolutely guilty and unworthy. Because what have you done to be worthy? What have you done not to be boring? What have you done to declare your independence? What have you done not to be a victim?

It is time you should do it. You will remain always grateful to your girlfriend. I would like to tell your girlfriend, “Go on hitting this fellow until you are satisfied that he is not boring, but full of juice, utterly interesting, playful, celebrating. You may lose him somewhere on the path of life, but you will have prepared him for some other woman; otherwise the way he is now he is going to torture many women and torture himself.”