പ്രകൃതി വികൃതി മനുഷ്യൻ


പ്രകൃതിക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യസമൂഹത്തിനു നന്മ കൈവരുകയുള്ളൂ.

ചോദ്യം : മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു-

മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും ശരിയായ ബന്ധം വളര്‍ത്താന്‍ പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും പൂജിക്കാനുമാണു അനുശാസനം, നശിപ്പിക്കാനല്ല.

പ്രകൃതിക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യസമൂഹത്തിനു നന്മ കൈവരുകയുള്ളൂ .
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബ്രഹ്മാണ്ഡവും പിണ്ഡാണ്ഡവും തമ്മിലുള്ളതുപോലെയാണു്. ഇതു നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികര്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്ടാണു  പ്രകൃതിപൂജയ്ക്കു് ഇത്ര പ്രാധാന്യം.

ഓരോ ആചാരത്തിന്റെയും പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധിക്കുക എന്നതാവണം.
അതില്‍ക്കൂടി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഉറപ്പു വരുത്തണം.

ഒരു നെല്ലു വിതച്ചാല്‍ അതു് ആയിരം മണികളായി തിരിച്ചുകിട്ടും. ഒരു വൃക്ഷമാകട്ടെ, തന്നെ വെട്ടുന്നവനും തണലു നല്കുന്നു; എറിയുന്നവനും മധുരഫലങ്ങള്‍ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്നു നമുക്കു് ഒരു തൈ നടുമ്പോഴോ ഒരു മൃഗത്തെ വളര്‍ത്തുമ്പോഴോ അതില്‍ നിന്നുള്ള ലാഭം മാത്രമാണു നോട്ടം. ലാഭത്തിനു കോട്ടം വന്നാല്‍ അതിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ പിന്നെ താമസമില്ല. പശുവിന്റെ കറവ വറ്റിയാല്‍ അതിനെ ഉടനെ ഇറച്ചിക്കു വിറ്റു കാശാക്കും. വൃക്ഷത്തിലെ ആദായം കുറഞ്ഞാല്‍ അതറുത്തു് ഉരുപ്പടികളാക്കും.
സ്വാര്‍ത്ഥത കുറഞ്ഞ് നിഷ്‌കാമസ്നേഹം വളരേണ്ടതുണ്ട് .
അങ്ങനെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മില്‍, വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കണം.

വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല  അവയെ
സ്നേഹിക്കേണ്ടത്.

ആലും കൂവളവും തുളസിയും മറ്റും ആദായംകൊണ്ടല്ല  ആരാധ്യങ്ങളാവേണ്ടത്. പശു, വില്പനയ്ക്കുള്ള വെറും നാല്ക്കാലി മാത്രമല്ല; പഞ്ചമാതാക്കളിലൊന്ന് ആണ്. (വേദമാതാ, ഭൂമാതാ, ദേശമാതാ, ദേഹമാതാ, ഗോമാതാ ഇവയാണു പഞ്ചമാതാക്കള്‍)

കാവുകളില്‍ അത്തി, ഇത്തി, അരയാല്‍, പേരാല്‍ തുടങ്ങിയ ഔഷധസസ്യങ്ങളാണു നട്ടുവളര്‍ത്തിയിരുന്നതു്. വെളുപ്പിനു് ഉണര്‍ന്നു കുളത്തില്‍ കുളിച്ചു് ഈറനോടെ മന്ത്രങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടു കാവിനു വലത്തിടുക എന്നതു്; ഒരിക്കല്‍ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
പ്രഭാതത്തില്‍ ഔഷധച്ചെടികളില്‍ തട്ടിവരുന്ന കാറ്റു ശ്വസിക്കുന്നതുമൂലം  രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു നില്ക്കുവാന്‍ കഴിയും. വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലും യൗവനത്തിന്റെ ഉണര്‍വ്വും ആരോഗ്യവും നിലനിൽക്കണം.

കാവില്‍ വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ വെട്ടുന്ന കാര്യം  ചിന്തിക്കുവാന്‍ കൂടി പാടില്ലാത്ത വിധം സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടാവണം. 

പക്ഷിമൃഗാദികളെ
സ്നേഹിക്കുവാനല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുവാന്‍ തോന്നരുത്. പക്ഷികള്‍ക്കു വൃക്ഷങ്ങളില്‍ കൂടു കെട്ടിക്കഴിയാം. ആഹാരം തേടി എങ്ങും അലയേണ്ടതില്ല. കായ്കളും കനികളും വേണ്ടുവോളമുണ്ടാവണം. വിഷപ്പാമ്പുകള്‍ക്കുപോലും കാവിലെ പുറ്റുകളില്‍ സ്വൈര്യമായിക്കഴിയാം. അവയെ ആരും ഭയപ്പെടരുത്. സര്‍പ്പങ്ങളെ ദേവതകളായിക്കണ്ടു് ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം.

Kottanachery Temple കൊട്ടണച്ചേരി, വെള്ളൂർ, പയ്യന്നൂർ

കാലാരി വേടനായ് കളിച്ച നാൾ ഉൽഭവിച്ച് കരുവാൽ വളർത്തവന്ന് കാരണമറിഞ്ഞ് വേട്ടക്കരുമകൻ എന്ന് നല്ല തിരുനാമം അരുളിച്ചെയ്തു വാട്ടമറ്റെഴുതുന്ന ‘വേട്ടക്കൊരുമകനെ ന്നിവണ്ണം പ്രസിദ്ധമായുലകത്തെങ്ങും അനർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിച്ച കാലം
  ❦ ════ •⊰❂⊱• ════ ❦  ❦ ════ •⊰❂⊱• ════ ❦

Kottanachery Temple
04985 266 515
https://maps.app.goo.gl/y1mvKNiCUxh3dJmH8

വെളളൂർ ശ്രീ കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം നാളെ മുതൽ ഫെബ്രവരി 4 വരെ

കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ദേവതയാണ് വേട്ടക്കൊരുമകൻ. ശിവദൈവാംശമുള്ള തെയ്യമാണിത്. പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിച്ചിരുന്ന പോരാളികളും ഇഴചേർന്ന കഥകൾ തെയ്യങ്ങളുടെ പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ കാണാം. അത്തൊരുമൊരു ഇതിവൃത്തമാണ് വേട്ടയ്ക്കൊരു മകന്റേത്. . പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇതൊരു ഉപദേവതയാണ്. ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ്

ഉത്തരകേരളത്തിലെ തെയ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്‌ വേട്ടക്കൊരുമകൻ തെയ്യം. കിരാതമൂർത്തികളായ ശിവപാർവ്വതിമാരുടെ പുത്രൻ ആണ് “വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ” എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.  (ചിലയിടത്ത് വേട്ടക്കൊരുമകനെ ശ്രീധർമശാസ്താവായി (അയ്യപ്പൻ) കണക്കാക്കാറുണ്ട്.)

ഒരു നാട്ടുമൊഴിയനുസരിച്ച് വേട്ടക്കരുമകൻ എന്നാണു ഈ കുലദേവതയുടെ പേരു. കുറുമ്പ്യാതിരി സ്വരൂപത്തിൻറെ കുലദേവത ആണത്രെ വേട്ടക്കരുമകൻ.

വേട്ടൈക്കരൻ എന്നാൽ നായാട്ടിന്റെ അഥവാ വേട്ടയുടെ അരചൻ . ഇത്  അയ്യപ്പന്റേയോ ശിവന്റേയോ അർജുനന്റേയോ പര്യായമായിരിക്കണം. വേട്ടക്കരമകൻ എന്നത് നായാട്ടുവീരന്റെ മകൻ എന്നാണർത്ഥം. വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ കിരാതമൂർത്തിയുടെ പുത്രന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദൈവമാണ്. .ഈ ഉഗ്രമൂർത്തിയുടെയും, അയ്യപ്പൻ, മുരുകൻ എന്നിവരുടെ ഉത്ഭവം ശിവനിൽ നിന്നാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

അമ്പും,വില്ലും,മഹാവിഷ്ണു സമ്മാനിച്ച പൊൻചുരികയും, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളത്രേ .പയ്യന്നൂർ,

വെള്ളൂർ ശ്രീ കൊട്ടണച്ചേരി മഹാക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ
രാത്രി 7 മണിക്ക് ചാമക്കാവ്
ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.

രാത്രി 7.30 ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം.

9 മണിക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ഐശ്വര്യ രാജീവ് നയിക്കുന്ന മെഗാഷോ.


ഫെബ്രവരി 1 ന്

വൈകുന്നേരം അക്ഷരശ്ലോക സദസ് .

രാത്രി വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ വെള്ളാട്ടം പുലർച്ചെ തൂവക്കാരൻ,

പള്ളക്കരിവേടകൻ തെയ്യക്കോലം പുറപ്പാട്.

2 ന് വ്യാഴാഴ്ച തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് .

രാത്രി പ്രജിത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലവും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബംബർ ആഘോഷരാവ്.

3 ന് വെള്ളിയാഴ്ച തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട്.

രാത്രി 11 മണിക്ക് കുണ്ടയം ക്കൊവ്വലിൽ നിന്നും 11.30 ന് ശ്രീ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കാഴ്ചവരവ്.പു

ലർച്ചെ 3 മണിക്ക് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം

4 ന് ശനിയാഴ്ച

പള്ളക്കീ ചാമുണ്ഡി ,

മടയിൽ ചാമുണ്ഡി,

വേട്ടക്കൊരുമകൻ,

വിഷ്ണുമൂർത്തി ,

തുടർന്ന് വേട്ടക്കൊരുമകൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ ആറാടിക്കൽ, കളിയാട്ടം സമാപനം

  ❦ ════ •⊰❂⊱• ════ ❦  ❦ ════ •⊰❂⊱• ════ ❦

പയ്യന്നൂർ എന്നും ഉറ്റുനോക്കുന്ന 2 കളിയാട്ടങ്ങൾ /കൊട്ടണച്ചേരിയും കുറിഞ്ഞിയും/ കൊട്ടണച്ചേരിയിൽ കളിയാട്ടം / ജനുവരി 31മുതൽ

Amma Meenakshi Madhura

മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം . തമിഴ്നാട്

തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽc വൈഗൈ നദിക്ക് തെക്കുഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രം അഥവാ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം(IAST mīnākṣi Amman Kovil, Tamil: மீனாட்சி அம்மன் கோவில்/திருஆலவாய்). പരാശക്തിയായ ശ്രീ പാർവതി “മീനാക്ഷിയായും”, തൻപതി ഭഗവാൻ ശിവശങ്കരനെ “സുന്ദരേശ്വരനായും” ഇവിടെ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. മധുര ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തിൽ ആകെ 14 ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് തെക്കേ ഗോപുരമാണ്. ഇതിൻറെ ഉയരം 51.9 മീ.(170 അടി)ആണ്. മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആകെ 33,000-ത്തോളം ശില്പങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വെബ്സൈറ്റ്
http://www.maduraimeenakshi.org
വാസ്തുവിദ്യാ തരം
ദ്രാവിഡ വാസ്തുകല
പ്രാചീന തമിഴ് കൃതികളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം ഇന്നു കാണുന്ന ക്ഷേത്രം 1623-നും 1655-നും ഇടയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.ദിനംപ്രതി 15,000-ത്തോളം സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ സംഖ്യ 25,000-ത്തിൽ കവിയാറുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം ഏകദേശം ആറുകോടി രൂപയാണ്. ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന “തിരു കല്യാണമാണ്” ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവം. നാമ മന്ത്രങ്ങളുടെ.

ഐതിഹ്യം

ആദിപരാശക്തിയായ ശ്രീ പാർവതിയുടെ ഒരു അവതാരമാണ് “മീനാക്ഷി”. മത്സ്യക്കണ്ണുള്ളവൾ എന്നാണ് ഈ പേരിനർഥം പാർവതി ദേവിക്ക് പരമശിവനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ അപൂർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മധുരൈ മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം.

പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ടാം പാണ്ഡ്യരാജാവായ മാളവ്യധ്വജന്റെയും, ഭാര്യ കാഞ്ചന മാലയുടെയും മകളായി പരാശക്തി അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നും പച്ച നിറത്തിൽ സംജാതയായ ഭഗവതിക്ക് മൂന്നു സ്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവി വരനെ ഭഗവതി ദർശിക്കുന്ന നിമിഷം മൂന്നാം സ്തനം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന അശരീരി ദേവിയുടെ ജനനസമയയത്ത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. പുത്രീഭാഗ്യത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ രാജാവ് തന്റെ മകളെ തടാതകി എന്നു വിളിച്ചു. പച്ച നിറമുള്ളവളകയാൽ പച്ചയ്ദേവി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു‌.[1] തടാതകിക്ക് 64 ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചു. വിവാഹ പ്രായമായപ്പോൾ കൈലാസത്തിൽ വെച്ച് തടാതകി ശിവനെ കാണാൻ ഇടവന്നു. തത് നിമിഷം ദേവിയുടെ മൂന്നാം സ്തനം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയുണ്ടായി. താൻ ശിവന്റെ പത്നിയാകേണ്ടവളാണെന്നും, ദേവി പാർവതിയുടെ അവതാരമായ മീനാക്ഷിയാണെന്നും തടാതകി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശിവന്റെ കൂടെ മധുരൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മീനാക്ഷിയുടെ പട്ടാഭിഷേകവും തുടർന്ന് മീനാക്ഷി-സുന്ദരേശ(ശിവൻ) വിവാഹവും രാജാവ് നിശ്ചയിച്ചു.

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു മീനാക്ഷി-സുന്ദരേശ്വര വിവാഹം. സർവ ചരാചരങ്ങളും ഋഷീന്ദ്രന്മാരും ദേവതകളും മധുരൈയിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവാഹശേഷം ദേവീദേവന്മാർ വർഷങ്ങളോളം മധുരൈ രാജ്യം ഭരിച്ചെന്നും, മീനാക്ഷി-സുന്ദരേശ്വര രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടിക്കൊള്ളുന്നുവെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ദേവീദേവന്മാരുടെ വിവാഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷംതോറും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തിരു കല്ല്യാണം അഥവാ ചൈത്ര മഹോത്സവം(തമിഴ്:சித்திரை திருவிழா , ചിത്തിരൈ തിരുവിഴാ) എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു.

മധുരാ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായാണ് മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രസമുച്ചയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ദ്രാവിഡ വാസ്തുവിദ്യയുടെ മകുടോദാഹരണമാണ് മധുരയിലെ ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങൾ. കൂടാതെ നാലുദിക്കിനേയും ദർശിക്കുന്ന നാലുകവാടങ്ങളോടുകൂടിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ കുറച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം.

2015 നവംബറിൽ ഓസോൺ സുഷിരം സംബന്ധിച്ച പരാതികളിലൊന്നിൽ ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നടത്തിയ മഹത്തരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഭൗമശാസ്ത്രത്തിൽ പുരാതനകാലത്ത് ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം മുന്നിലായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് പ്രസ്തുത പരാതിയുടെ വാദത്തിനിടെ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അവിടെ കാണാവുന്ന “ഭൂഗോൾ ചക്രയിലാണ്” അന്തരീക്ഷത്തിലെ “ഓസോണിന്റെ” സാന്നിധ്യം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും 15 മുതൽ 30 വരെ കി.മീ. ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന ഓസോൺ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂഗോൾ ചക്രയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 700 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഓസോണിനെപ്പറ്റിയും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. ഓസോണിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായി പഠിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിർണായക സ്ഥാനവും ഭാരതത്തിനുണ്ട് .

ഗോപുരങ്ങൾ

ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തിലാകെ 10 ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ഉയരമുള്ളതും തെക്കേഗോപുരത്തിനാണ്. 170അടി(52 മീറ്റർ).1559ലാണ് ഈ ഗോപുരം പണീതീർത്തത്. ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയത് കിഴക്കേഗോപുരമാണ്. 1216-1238കാലയളവിൽ മഹാവർമ്മൻ സുന്ദര പാണ്ഡ്യനാണ് കിഴക്കേഗോപുരം പണിതീർത്തത്. [2] ഓരോ ഗോപുരവും വിവിധ നിലകളുള്ള നിർമ്മിതികളാണ്. കല്ലിൽ തീർത്ത അനവധി വിഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ട് ഓരോനിലയും അലങ്കരിച്ചിക്കുന്നു.

ആയിരം കാൽ മണ്ഡപം

ആയിരംകാൽ മണ്ഡപത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം
അതിപ്രശസ്തമാണ് മീനാക്ഷീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആയിരംകാൽ മണ്ഡപം എന്ന വാസ്തു വിസ്മയം. പേര് ആയിരം കാൽ മണ്ഡപം എന്നാണെങ്കിലും 985 കാലുകളെ (തൂണുകൾ) ഇവിടെയുള്ളൂ.[3]1569-ലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്.

പ്രദക്ഷിണം

മൂവയിരത്തഞ്ഞൂറോളം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം ലോകത്തിലെ തന്നെ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ഛയം അതിന്റെ 12 ഗോപുരങ്ങളാലും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തൂണുകളാലും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നു.

എല്ലാദിവസവും രാത്രിയിൽ മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ സവിശേഷമാണ് . നാമ മന്ത്രങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടേ സുന്ദരേശ്വര വിഗ്രഹം വഹിച്ചുക്കൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണമാണ് ഏറെ സുന്ദരം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഈ ചടങ്ങ് അരങ്ങേറുന്നത്.

ചിത്തിര ഉത്സവം

മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ചിത്തിര ഉത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് ഏല്ലാവർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ്. സുന്ദരേശ്വരനും മീനാക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഈ ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ്.

ചരിത്രം

ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ളതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തമിഴ്കൃതികളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ വിശ്വാസം ബലപ്പെടാൻ കാരണം. ഏ ഡി 1310ൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഈ ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിതു. തിരുമല നായ്ക്കർ എന്ന രാജാവാണ് ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിതത്.

ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക്

ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാന ഭാഗത്ത്‌ 32 സിംഹരൂപങ്ങളും 8 വെള്ളാന രൂപങ്ങളും 64 ശിവഗണങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ശില്പ കലയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ രൂപങ്ങൾ.

പൊൻതാമരക്കുളം

ക്ഷേത്ര സമുച്ഛയത്തിനുള്ളിലെ വലിയ കുളമാണ് ഇത്. പൊൻതാമരക്കുളം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 165 അടി നീളവും 135 അടി വീതിയുമാണ് ഈ കുളത്തിനുള്ളത്.

മണ്ഡപങ്ങൾ

ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ട്. അഷ്ടശക്തി മണ്ഡപം, മീനാക്ഷി നായ്ക്കർ മണ്ഡപം, ഇരുട്ട് മണ്ഡപം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുത്തുപ്പിള്ള മണ്ഡശില്പ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി മണ്ഡപങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്.

മീനാക്ഷിയമ്മൻ പ്രതിഷ്ഠ

ശ്രീ പാർവ്വതിയുടെ അവതാരമായ മീനാക്ഷിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. പച്ചൈ ദേവി, മരഗതവല്ലി, താടഗൈ പിരട്ടി, സുന്ദരവല്ലി തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിൽ മധുരൈ മീനാക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നു.

ചിത്രകല, ശില്പങ്ങൾ

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകലയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.

ശില്പങ്ങൾ

ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ശില്പങ്ങളാണ് കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശില്പങ്ങൾ.☘️

ആഹാരം

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഹിതമായ ആഹാര० മിതമായി മാത്ര० സേവിക്കുക

ഈ മുന്നേമുന്ന് കാരൃങ്ങിൾ പറഞ്ഞ് തന്നെ ദിവസ० മുഴുവൻ ഇരിക്കാ०.
കാലേ = യഥാ സമയത്ത്.

വർഷ०–വേനൽ– വസന്ത०–ഗ്രീഷ്മ०– ശിശിര०–ഹേമന്ദ० തുടങ്ങി…. പകൽ, രാത്രി, 2 നേര०, ഒരുനേര० മാത്ര०, അല്ല 3 നേര०, പോര 4 നേര० (ഗർഭിണി/കുട്ടികൾ) …. തുടങ്ങി കാലങ്ങൾ പലതായി പറയാ०


ഹിത ഭക്ഷണ० എന്നാൽ: നാചൃുറൽ–പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ(റഡീ ടു ഈറ്റ്) എന്നാൽ മീനു० മുട്ടയു० മാ०സവു० പ്രകൃതി തരുന്നതല്ലേ ? അതെ.!. ഇവിടെ മനുഷൃ ശരീരത്തിന് ഹിതമായതാണ് പ്രതിഭാദ്ധൃ०. അപ്പോൾ നാ० പ്രകൃതിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ, നാ० (മനുഷൃർ) മാ०സഭുക്കോ, മിശ്രഭുക്കോ, സസ്സൃഭുക്കോ എന്ന്.
/’/ഹിത० — അഹിത० തുടങ്ങിയില്ല, അപ്പഴത്തേക്കു० തല്ല് തുടങ്ങീ.

വാരൃരു० തിരുമേനിയു० മറ്റുചിലരു० കൂടി ഒരുവശത്തു० ഒരുനല്ല കൂട്ടായ്മ മറുവശവു०. @..₹..*.+.?.#.. // മിതമായി മാത്ര० ഹിതമായ ആഹാര० കഴിക്കുക എന്നത് ഞാൻ വൈകു० വരെ എഴുതിയാലു० തീരില്ല. ആഹാര० സാത്വിക० രാജസ० താമസ० എന്നീ ഗുണങ്ങളു० ഉുഷ്ണ० ശീത० സമശീതോഷ്ണ० എന്നീ വീരൃങ്ങളു० കഷായ० തിക്ത० കടു തുടങ്ങി വിവിധ ദുണങ്ങളു० വിപാകങ്ങളു० പറയുന്നൂ. വാത പിത്ത കഫ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നവ അവരവരുടെ ദേഹപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാതെ ശീലിച്ചാൽ രോഗാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഗമന० അതിവേഗത്തിലാക്കാ०.

… ഇവിടെ പറയുന്ന സമീകൃത ആഹാര० ഏതുതരക്കാരനു० കണ്ണു० പൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഹിതാഹാര० മിതമായി സേവിക്കുക. നമ്മളിന്ന് എല്ലാനിലയിലു० മിതത്വ० കൈവിട്ട ജീവിതമാണ്. ജീവിത० പൊളിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാണ് യുവ തലമുറയേ നാ० പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ തല്ലുകൊള്ളരുത്, മുള്ളുകൊള്ളരുത്, ചരലിൽ ചവിട്ടരുത്, കണ്ണ് നിറയരുത്, മനസ്സ് വിങ്ങരുത്/തിങ്ങരുത്..... ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെ മക്കളെ വളർത്തിയത് ?. അവർ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫാസ്റ്റിങ്ങ് എടുത്തുവോ ? "ശീലിച്ചതേ പാലിക്കൂ"

നിങ്ങളവരെ ശീലിപ്പിച്ചൂ, അവരത് പാലിച്ച് രോഗിയാവുന്നൂ. അടുത്ത തലമുറയേ ആക്കുന്നൂ.

ഇവിടെ ആഹാരത്തിലെന്നല്ല, എല്ലാത്തിലു० മിതത്വ० പാലിക്കണ०. അത് ശീലിക്കണ०. ആരോഗൃമുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ആരോഗൃമുള്ള ശരീര० ഉുണ്ടാവു. മനസ്സ് ആരോഗൃ० കൈവരിക്കാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട്, അതിജീവിക്കണ०….