Turn around

Don’t worry if you have done many mistakes in your life.

If you like to lead a sinless life hereafter, you will be pardened.

So, remember that though the wrong route is long that invites you to continue, you can turn back and travel at the other side at any point of time.

So, Stop now. Turn around. Walk in the other clean path.

Now, don’t worry for the past. Be perfect in future. That is enough.

ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ

12°03’18.7″N 75°39’19.1″E
Nuchiyad, Kerala
https://maps.google.com/?q=12.055197,75.655314ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ.Chaalakkunnath illam, near Vayathur Kaaliyar Kshetram, Ulickkal , Iritty, Taliparambu, Kannur, Chaalakkunnath illam, Vellur East, Payyannur, Chaalakkunnath illam, Puthukkai, Nileshwaram.Shri Vayathur Kaaliyar Kshetram ( Temple) is located in the Vayathur village, in Ulickkal Panchayath, Iritty, Taliparambu Route, Kannur district of Kerala.

Today 02/08/2019 Friday

🙏🏻🌸ശുഭദിനം 🌸🙏🏻_
(ശുഭചിന്ത…)
2019 ഓഗസ്റ്റ് 02 വെള്ളി
1194 കർക്കിടകം – 17
★★★★★★★★★★★★★

എത്ര തന്നെ വലിയ ദുരന്തമായാലും അതിനെ ഗുണകരമാക്കിമാറ്റുക, കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുക…..!

ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നവനാണ് ജയപരാജയങ്ങളുള്ളത്……,

സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ, സാരമാക്കേണ്ട, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ സ്വന്തം ഗുണത്തിനായി അവയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക…..

സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമാകുമ്പോള്‍ അതില്‍നിന്നും കൂടുതല്‍ കരുത്ത് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുക…

ഇരുന്നു കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്…

Positive Thoughts

Don’t find Faults
That’s very easy & almost anybody can do it.

Find REMEDIES
That needs intelligence & very few chosen ones can do it.

Our Nature is Our Future”!!🤗

________________________________

Life Goals #troll

Life Goals #troll

Life Goals #troll